Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (november 2019)

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (november 2019)

Gepubliceerd op: 28 november 2019- Laatste update: 28 november 2019 14:38 uur

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op haar website. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen. De planning van november 2019 is nu in te zien.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie van de inkoopplanning is nu beschikbaar. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

PAS en PFAS

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de normering uit het tijdelijk handelingskader PFAS leidt voor de planning van een aantal projecten tot onduidelijkheden die nog opgelost moeten worden. Dit maakt dat we een voorbehoud moeten maken bij onze inkoopplanning.

De effecten van de PAS-uitspraak op de te aanbesteden projecten zijn voor een belangrijk deel in kaart gebracht en Rijkswaterstaat wil zoveel mogelijk projecten als verantwoord is, door laten gaan. Voor enkele projecten is het momenteel niet mogelijk een betrouwbare planning te publiceren. Deze projecten zijn wel te vinden op de inkoopplanning, echter zijn daarbij de data van marktbenadering momenteel niet ingevuld. Bij een volgende editie van de inkoopplanning (voorjaar 2020) zal bij voortschrijdend inzicht deze informatie waar mogelijk worden aangevuld.

Besluitvorming over een aanpassing van de PFAS-norm vindt naar verwachting begin december 2019 plaats. De gevolgen van PFAS-normering zijn dan ook niet meegenomen bij de publicatie van deze inkoopplanning. We streven ernaar eventuele besluitvorming over de PFAS-normering mee te nemen in de volgende editie van de inkoopplanning.

Mutatieoverzicht GWW-werken groter dan €100 miljoen

Dit document geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning februari 2019 en de Inkoopplanning november 2019 voor GWW-werken groter dan €100 miljoen.

Opdrachten per type inkoopsegment

Dit document presenteert de inkopen op de Inkoopplanning november 2019 (tabblad GWW-werken) per type inkoopsegment.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende Zaak-ID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Rijksaanbestedingskalender

Rijkswaterstaat verzorgt voor een aantal categorieën de Rijksbrede inkoop. In de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting de komende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

Reacties op inkoopplanning welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties zeer op prijs. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar de afdeling Inkoopplanning.

Onderliggende pagina's