KRW-werkzaamheden Hollandsch Diep en Haringvliet afgerond

Interview

KRW-werkzaamheden Hollandsch Diep en Haringvliet afgerond

Gepubliceerd op: 18 november 2019- Laatste update: 18 november 2019 13:36 uur

De werkzaamheden aan een groot project dat de water- en natuurkwaliteit in het Hollandsch Diep en het Haringvliet moet verbeteren, zijn op 31 oktober 2019 afgerond. Projectleider Herman Oomens van aannemer Martens en Van Oord: ‘Tijdens het werk zagen we al dat het project z’n vruchten afwierp.’

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verbetert Rijkswaterstaat de water- en natuurkwaliteit in het Haringvliet en Hollandsch Diep. Doel is dat dit watergebied de komende jaren uitgroeit tot een nog betere leefomgeving voor planten, vissen en vogels. Aannemer Martens en Van Oord (MvO) heeft de werkzaamheden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Het werk startte half augustus en werd op 31 oktober afgerond. ‘Mooi op tijd’, aldus projectleider Oomens. ‘Zodat we de vogels niet storen tijdens het overwinteren.’

Natuurvriendelijke oevers vernieuwd

De afgelopen maanden heeft MvO bijna 9 km aan natuurvriendelijke oevers vernieuwd. ‘Daarbij hebben we de bestaande natuurvriendelijke oever voorzien van een stenen vooroeverdam’, aldus Oomens. ‘Op de plekken waar deze dam al aanwezig was, hebben we hem versterkt. Deze stenen dam houdt de golven tegen, waardoor de natuurvriendelijke oever die erachter ligt zich kan ontwikkelen tot een leefgebied voor allerlei planten en dieren. Het mooie is dat we tijdens het werk al zagen dat het project z’n vruchten afwierp. Voorbijzwemmende watervogels zochten meteen het rustige water achter de voordam op.’

Vogeleilanden en visbossen

Martens en Van Oord heeft daarnaast 2 vogeleilanden aangelegd, bij de Menheerse plaat en Slijkplaat. Hierdoor ontstaan extra broed- en foerageergebieden. Ook kunnen vogels de eilanden als broedplaats gebruiken. En dat gebeurt nu al. ‘We kwamen laatst langs een van de vogeleilanden. Vanuit de verte zagen we allemaal witte stipjes op het eiland. Er bleken al best veel vogels te zitten. Mooi om te zien.’ Tot slot zijn bij de Korendijkse Slikken en Slijkplaat visbossen aangelegd. ‘Hier hebben we dood hout/rivierhout aangebracht en onder water verankerd’, legt Oomens uit. ‘Op en rond dit hout vinden insecten en vissen hun leefgebied. Zo herstellen we een belangrijke schakel in de voedselketen en neemt het aantal planten- en diersoorten op deze plekken toe.’

Voeten in de aarde

Het uitvoeren van de werkzaamheden had wel wat voeten in de aarde. ‘Het werk vond grotendeels plaats vanaf het open water’, vertelt Oomens. ‘Normaal gesproken gebruiken we dan een baggerponton. Maar onze standaardpontons hadden te veel diepgang voor dit project. Daarom hebben we een van de pontons aangepast: alles wat niet direct nodig was, is eraf gehaald en alleen het hoognodige bleef staan. Zo konden we het ponton toch gebruiken voor het vernieuwen van de natuurvriendelijke oevers.’

Mooi staaltje techniek

Voor het aanleggen van de vogeleilanden werd het ponton, vanwege de beperkte waterdiepte, opnieuw aangepast. ‘Met een baggerpomp en -installatie op het ponton konden we zand opzuigen uit een schip dat in de vaargeul lag. Vervolgens hebben we het zand via een persleiding naar de beoogde locaties van de eilanden gespoten. Een mooi staaltje techniek waardoor we het hele eiland binnen 4 dagen opgespoten hebben en de planning konden versnellen.’ Oomens benadrukt dat ook de constructieve samenwerking met Rijkswaterstaat ervoor heeft gezorgd dat de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd konden worden uitgevoerd. ‘Samen hebben we er een heel mooi project van gemaakt.’

Meer nieuws over Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Onderliggende pagina's