Inloopavonden project Oostvaardersoevers in Almere en Lelystad; 10 en 12 december 2019

Nieuwsbericht

Inloopavonden project Oostvaardersoevers in Almere en Lelystad; 10 en 12 december 2019

Gepubliceerd op: 29 november 2019- Laatste update: 29 november 2019 12:59 uur

Op dinsdag 10 en donderdag 12 december 2019 zijn er inloopavonden voor inwoners en belangstellenden over het project Oostvaardersoevers. Zij krijgen informatie over het doel van het project en kunnen ideeën en voorstellen doen.

Luchtfoto van de Oostvaardersoevers

Het doel van Oostvaardersoevers is om het Markermeer te verbinden met de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen. Hierdoor kunnen vissen en andere waterdieren makkelijker van het ene naar het andere gebied. Dit versterkt de natuur en de natuurbeleving in de drie gebieden.

Startbeslissing project Oostvaardersoevers

In november 2019 ondertekende minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing van het project Oostvaardersoevers, na afstemming met minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hiermee is een akkoord gegeven om verder te onderzoeken hoe de verbinding gerealiseerd kan worden. Ook is vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren € 45 miljoen gereserveerd voor het project. Rijkswaterstaat en provincie Flevoland werken daarbij samen met Staatsbosbeheer, Het Flevo-landschap, waterschap Zuiderzeeland, gemeente Almere en gemeente Lelystad.

Inloopavonden project Oostvaardersoevers

Op de avonden gaan de projectleden met de bezoekers in gesprek over het project. De ideeën van bezoekers zijn van harte welkom. Deze inbreng wordt meegenomen in de verdere uitwerking. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op:

  • dinsdag 10 december in het stadhuis Almere (Stadhuisplein 1)
  • donderdag 12 december in provinciehuis Flevoland in Lelystad (Visarenddreef 1)

Natuur en recreatie versterken

Het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn drie bijzondere Natura 2000-gebieden in het hart van Nederland. Ze zijn van cruciaal belang voor grote aantallen vogels en vissen die hier permanent leven of er een tussenstop maken op hun trekroutes. De gebieden zijn nu van elkaar gescheiden door de Oostvaardersdijk.

De komende periode onderzoeken de partijen wat de beste, innovatieve oplossing is, waarbij rekening gehouden wordt met de waterveiligheid, de provinciale weg en het verschil in waterhoogte. Het verbinden van de gebieden zorgt er voor dat water, voedingsstoffen en vissen van het ene naar het andere gebied kunnen. Zo geeft het project Oostvaardersoevers invulling aan de ambitie van Nationaal Park Nieuw Land om de natuur te verbinden, te versterken en te vergroten en royaal ruimte te bieden aan natuurbeleving.

Onderliggende pagina's