Update project A27 Houten - Hooipolder: ‘Veel werk verzet, maar er moet ook nog veel gebeuren’

Nieuwsbericht

A27 Houten - Hooipolder: ‘Veel werk verzet, maar er moet ook nog veel gebeuren’

Gepubliceerd op: 08 oktober 2019- Laatste update: 08 oktober 2019 14:44 uur

De zomervakantie is voorbij en de meeste mensen zijn alweer een tijdje druk aan het werk. Zo ook bij het project A27 Houten - Hooipolder. Projectmanager Marc Lentjes geeft een update. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd en wat staat er binnenkort op de planning?

Het bouwen van de nieuwe Keizersveerbrug over de Bergse Maas is onderdeel van het zuidelijk contract
Foto: © Studio Retouched

Er wordt heel hard gewerkt aan de contractvoorbereiding voor de uitvoering van de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder, zo vertelt Marc Lentjes. ‘Bij de contractvoorbereiding komt ontzettend veel kijken. Zo zijn we bezig met de aanbestedingsdossiers voor het zuidelijke contract (Everdingen - Hooipolder) en het noordelijke contract (Houten - Everdingen). Op dit moment geven we prioriteit aan het zuidelijke contract. Als dat eenmaal compleet is, hebben we ook meteen de basis voor het noordelijke contract op orde en kunnen we daarna relatief snel doorstomen.’

Uitvoeringsovereenkomsten A27 Houten - Hooipolder

Belangrijk onderdeel van de contractvoorbereiding is het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s) met gemeenten, provincies en waterschappen in de omgeving van de snelweg A27 tussen Houten en Hooipolder. Tijdens de verbredingswerkzaamheden komen onder andere het onderliggende wegennet, bermen, sloten, verlichting en viaducten tijdelijk in handen van de aannemer. ‘Deze krijgt het tijdelijke beheer en kan zo de noodzakelijke aanpassingen doen’, legt Lentjes uit. ‘Daarna worden al deze zaken weer overdragen aan de oorspronkelijke beheerder.’

Het is dan ook belangrijk om goede afspraken te maken met al deze stakeholders. ‘Bijvoorbeeld over wat er precies onder het onderliggende wegennet valt, hoe lang het uit handen wordt gegeven en welk asfalt of welke verlichting we gebruiken. Die afspraken leggen we als UVO vast in het uiteindelijke contract met de aannemer. Zo weet aannemer wat hij moet doen, hoe hij het moet doen en hoe hij daarbij rekening moet houden met de omgeving.’

Langjarig traject

Het sluiten van de UVO’s is een langjarig traject, dat in 2019 wordt afgerond. ‘De 1e UVO’s met de gemeente Molenlanden en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden staan op het punt om ondertekend te worden. Verder zijn we druk bezig om bij de overige UVO’s de opmerkingen van de stakeholders te verwerken. Na verwerking worden ook deze ter ondertekening aangeboden, zowel intern bij Rijkswaterstaat als extern bij gemeente, provincie of waterschap zelf.’

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Nederlandse aanpak van stikstof in natuurgebieden is strijdig met de Europese wet. Op basis van deze aanpak mogen geen vergunningen meer worden verleend aan veestallen, fabrieken of wegen in de buurt van beschermde natuurgebieden. Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag 29 mei 2019 geoordeeld in 10 zaken over stikstof in de natuur. In dit stadium is er nog niets te zeggen over de gevolgen van de PAS uitspraak voor de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inventariseert welke projecten in Nederland geraakt zijn of worden door de PAS-uitspraak en zal deze lijst op korte termijn publiceren. De minister van Infrastructuur en Waterstaat zal de Tweede Kamer voorafgaand aan het notaoverleg MIRT eind november 2019 informeren over de gevolgen voor projecten. Het projectteam gaat nu onverminderd door met de voorbereidingen.

Lancering nieuw online platform én een interactieve tracékaart

Lentjes wil de lezers van de nieuwsbrief tot slot nogmaals wijzen op het online platform van het project A27 Houten - Hooipolder, waarop ook een interactieve tracékaart te vinden is. ‘Het mooie van deze website is dat we omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden nóg beter op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen rond ons project. De 1e bezoekers weten hun weg naar het online platform inmiddels te vinden. Ik hoop dat steeds meer mensen de waarde van het online platform gaan inzien.’

Meer nieuws A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Onderliggende pagina's