Rijkwaterstaat laat duurzame kant zien in Bosatlas

Nieuwsbericht

Rijkwaterstaat laat duurzame kant zien in Bosatlas

Gepubliceerd op: 18 oktober 2019- Laatste update: 18 oktober 2019 11:37 uur

Op donderdag 17 oktober 2019 verschijnt de Bosatlas van de Duurzaamheid. Rijkswaterstaat heeft als partner meegewerkt aan de inhoud van deze Bosatlas.

Het resultaat van de samenwerking is zichtbaar in een spread (twee pagina’s) die gaan over projecten van Rijkswaterstaat waar duurzaamheid een rol speelt en wat Rijkswaterstaat doet aan een duurzame infra.

Werken aan duurzame leefomgeving

Rijkswaterstaat bouwt dagelijks aan Nederland. We werken aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor de volgende generaties. Daarom doen we aan duurzame gebiedsontwikkeling, willen we in 2030 energieneutraal zijn én klimaatneutraal en circulair werken. Deelname door Rijkswaterstaat aan de Bosatlas van de Duurzaamheid is dus een logische keuze. We vinden het belangrijk om scholen te equiperen in kennis over duurzaamheid en ook andere doelgroepen hierover te informeren. Daar is de Bosatlas een uitstekend middel voor. Via dit samenwerkingspartnerschap kan Rijkswaterstaat haar boodschap op een laagdrempelige manier bij de relevante doelgroepen onder de aandacht brengen.

Bosatlas: duurzame ontwikkeling in kaart en beeld

De Bosatlas van de Duurzaamheid brengt de diversiteit van duurzaamheid in kaart. Daarbij is er aandacht voor het verleden, het heden en de toekomst. Ook komen talloze ontwikkelingen binnen de landsgrenzen en erbuiten aan de orde: van het Klimaatakkoord van Parijs tot kringlooplandbouw, van wateroverlast tot urban mining. Uiteraard staat de atlas ook stil bij concrete maatregelen die particulieren, bedrijven en overheden zelf kunnen nemen om hun voetafdruk te verkleinen. De Bosatlas toont aan de hand van kaarten, infographics en foto’s hoe groot de invloed van de mens op de aarde altijd al was en hoe snel die verder toeneemt.

In tien hoofdstukken wordt het thema duurzaamheid behandeld. Die gaan over de verandering van het klimaat, het opraken van grondstoffen, het verlies aan biodiversiteit en het tekort aan zoet water in grote delen van de wereld. Er komen ook lichtpuntjes aan bod. Bijvoorbeeld duurzaamheidsinitiatieven van overheden (zoals de Klimaatwet, CO2-heffing en natuurherstel), veranderd gedrag van burgers (zoals meer fietsen, duurzamer eten en woningisolatie) en wat bedrijven doen (denk aan aanleg van een waterstofnetwerk, circulair bouwen en groene chemie).

Onderliggende pagina's