Innovatieloket Rijkswaterstaat open voor innovatievoorstellen

Nieuwsbericht

Innovatieloket Rijkswaterstaat open voor innovatievoorstellen

Gepubliceerd op: 02 oktober 2019- Laatste update: 02 oktober 2019 15:00 uur

Op de Marktdag 2019 is het Innovatieloket Rijkswaterstaat gepresenteerd. Via één ingang kunnen marktpartijen nu eenvoudig nieuwe voorstellen indienen.

Ga naar het Innovatieloket

Rijkswaterstaat is met name geïnteresseerd in innovaties op het gebied van een duurzame leefomgeving en circulaire economie, duurzame mobiliteit en het gebruik van data en ICT en innovaties die kunnen worden toegepast bij de vervanging en renovatie van bruggen, tunnels en sluizen.

Zoeken naar innovaties

Rijkswaterstaat staat de komende jaren voor grote maatschappelijke uitdagingen. Dat kan alleen maar succesvol worden aangegaan als er voldoende innovaties zijn. Zo maakt Rijkswaterstaat de transitie naar een duurzame leefomgeving en circulaire economie en gaan we meer gebruikmaken van data en ICT in bruggen, tunnels en viaducten. Ook worden slimme oplossingen voor de toenemende verkeersdrukte gezocht.

Een aantal van deze grote opgaven is al doorvertaald naar concrete innovatieopgaven. Zo zoekt Rijkswaterstaat op dit moment innovaties vanuit de markt op het gebied van duurzaam beton, duurzame inrichting hoofdwegennet, detectie bij beweegbare bruggen en duurzame geleiderail.

Beoordeling innovatievoorstellen

De innovatievoorstellen worden met name beoordeeld op techniek en haalbaarheid. Een team van innovatie- en inhoudelijke experts van Rijkswaterstaat beoordeelt de voorstellen op een eenduidige en transparante manier, binnen duidelijke termijnen. Is het een kansrijk voorstel, dan wordt de indiener begeleid tijdens het vervolgtraject en waar mogelijk wordt de innovatie ondergebracht bij projecten en programma’s.

Het Innovatieloket slaat de informatie op die succesvolle innovaties gemeenschappelijk hebben. Deze informatie wordt geanalyseerd en gedeeld binnen Rijkswaterstaat en met marktpartijen. Zo brengt Rijkswaterstaat innovatievoorstellen samen met marktpartijen steeds een stap verder.

Onderliggende pagina's