Brug open of brug dicht? Betere doorstroming door sensoren op 130 bruggen

Nieuwsbericht

Brug open of brug dicht? Betere doorstroming door sensoren op 130 bruggen

Gepubliceerd op: 24 oktober 2019- Laatste update: 24 oktober 2019 09:37 uur

Om de doorstroming te verbeteren zijn vanaf midden 2019 op 130 bruggen in heel Nederland sensoren geplaatst. De sensoren meten of een brug open of dicht is. Deze data is nu beschikbaar via het Platform Blauwe Golf Verbindend en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). De data zorgen via applicaties voor een betere doorstroming op de weg en het water en veiligere situaties rond de bruggen.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen maanden samen met NDW, gemeenten, provincies en private partijen onderzocht welke brugopeningen de grootste impact hebben op de doorstroming. Uiteindelijk zijn 130 bruggen geselecteerd die nog niet eerder van sensoren voorzien waren. NDW deelt de data onder andere met navigatie-apps en is daarmee rechtstreeks voor de weggebruiker beschikbaar. Ook schippers kunnen via het platform Blauwe Golf Verbindend realtime zien of een brug open of dicht staat.

Samen met andere wegbeheerders

Annelien Eleveld is projectleider bij Rijkswaterstaat. Annelien: ‘Ik heb de afgelopen maanden contact gezocht met provincies en gemeenten. Samen hebben we gekeken bij welke bruggen de sensoren de meeste impact hebben op de doorstroming en veiligheid. Eerder hebben we al zo'n 200 bruggen in Nederland voorzien van sensoren. Nu zijn het er ruim 300. Dit is een geweldig resultaat. En niet mogelijk zonder de inzet van vele enthousiaste mensen en een innovatie sensor leverancier.’

Dit is nog maar het begin

Ook Gab Franken, van NDW is enthousiast. Gab: ‘NDW is verantwoordelijk voor het delen van de data, het bewaken van de kwaliteit en het evalueren van het effect op de doorstroming. Maar eigenlijk is dit nog maar het begin. Het bedrijfsleven is vervolgens aan zet om de data te vertalen naar bruikbare applicaties. Denk aan apps zoals Flitsmeister en Waze die de data nu al gebruiken. Maar ook architecten kunnen het gebruiken bij het ontwerpen van wegen of rotondes.’ Annelien: ‘Om de doorstroming nog verder te verbeteren kunnen we met deze data de brugopeningen in gaan plannen. Dit is de volgende stap.’

Maak gebruik van de data

De data zijn open source en dus beschikbaar voor iedereen. Annelien hoopt dan ook dat meer partijen aan de slag gaan met de data en zo een bijdrage kunnen leveren aan de doorstroming en veiligheid op de (vaar)weg. Zo gaan we samen slim op weg met Smart Mobility.

Video: Blauwe Golf Verbindend

Bekijk in de onderstaande video hoe Blauwe Golf Verbindend data van bruggen ontsluit.

(Vertraagde beelden van Martijn van Hengstum, die langs een water loopt waar een brug overheen ligt.) STEVIGE MUZIEK MARTIJN VAN HENGSTUM: Blauwe Golf Verbindend is een dataportaal waar wij data delen over bruggen, sluizen en ligplaatsbezetting. Dus of een brug open of dicht is en of een ligplaats beschikbaar is voor de beroepsvaart. (Langzaam gaat de brug open. Door het water vaart een schip.) DE STEVIGE MUZIEK SPEELT VERDER Met die informatie kunnen wij als vaarwegbeheerders slimmer de bruggen plannen waardoor de auto's minder lang in de file staan en ook schepen sneller van a naar b kunnen varen. Blauwe Golf Verbindend is vernieuwend want we hadden deze informatie- voorziening een paar jaar geleden nog niet. We hebben in Nederland veel beweegbare bruggen, sluizen en openbare ligplaatsen en met dit portaal delen we informatie over de status daarvan en dat is uniek in Nederland, maar ook in Europa en in de wereld. We zijn met een aantal vaarwegbeheerders aan het kijken of we echt kunnen plannen op scheepvaartroutes. En op die manier kunnen we dan informatie verstrekken aan de schippers wanneer de brug opengaat, dan kan hij daar z'n snelheid op aanpassen en zo komt hij efficiënter van a naar b en komt hij op een juiste tijd op de eindbestemming aan. (Met z'n vinger wijst hij op een kaart op een laptop.) Hier zie je heel duidelijk op Blauwe Golf Verbindend dat hier ook een schip ligt en daarbuiten ligt het ook. Het feit dat het schip hier ook ligt, die gegevens bewaren we ook en zo kunnen wij terugkijken naar een ligplaats of die afgelopen jaar druk bezet was of niet. Zo weten wij als beheerder of er een tekort is aan ligplaatsen of dat we een overschot hebben. (Met z'n laptop staat hij op een brug.) Het Blauwe Golf Verbindend-portaal levert nu informatie over 180 bruggen of ze open of dicht zijn. Eind van het jaar zullen dat er ruim 250 zijn en van alle openbare ligplaatsen in Nederland hebben wij nu de bezettingsgraad, dat zijn er ruim 1.100. Ik ben er ontzettend trots op. We hebben iets neergezet wat er nog niet was en we hebben ook een portaal, dat echt draait met een service level agreement waarin we afspraken hebben gemaakt met alle toeleveranciers en vaarwegbeheerders over de gegevensleveringen, over de verantwoordelijkheden en wie je moet bellen, wat de kwaliteit is. Dus het staat nu gewoon. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/smartmobility. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2019.)

Onderliggende pagina's