Bouwen aan een veilige toeleiding voor schepen naar de zeesluis IJmuiden

Interview

Bouwen aan een veilige toeleiding voor schepen naar de Zeesluis IJmuiden

Gepubliceerd op: 01 oktober 2019- Laatste update: 01 oktober 2019 15:36 uur

Aan de westelijke kant van het sluizencomplex IJmuiden vinden verschillende werkzaamheden plaats om een veilige toeleiding van de schepen naar de sluizen te kunnen garanderen. Jasper Coremans, projectcoördinator van OpenIJ legt uit wat er wordt gebouwd én weggehaald.

Ten zuidwesten van de zuidelijke kolkwand van de nieuwe sluis komt een zogenaamde tussendam, vertelt Coremans. ‘Deze dam verbindt de nieuwe sluis met de Middensluis en heeft zowel een wegfunctie als een waterkerende functie. Ten zuiden daarvan ligt het huidige toeleidingskanaal vanuit het Noordzeekanaal naar de Middensluis en ten noorden van de tussendam wordt in een later stadium het toeleidingskanaal voor de nieuwe zeesluis gebaggerd.’

Realisatie fuikwand Zeesluis IJmuiden

Aan de zeezijde van de tussendam wordt er een zogenaamde fuikwand gerealiseerd: een scheiding tussen het toeleidingskanaal van de nieuwe zeesluis en de Middensluis. Coremans: ‘De wand dient ter bescherming van de Middensluis als de schepen straks de nieuwe zeesluis invaren. Daarnaast maakt de fuikwand onderdeel uit van de waterkering en zorgt ervoor dat de waterkering van de nieuwe zeesluis aansluit op het buitenhoofd van de Middensluis.’ Coremans legt uit dat straks achter de waterkering de doorgaande route ligt. 'Dit om het wegverkeer over het sluizencomplex te kunnen geleiden.’

Bouw voorhavendam Zeesluis IJmuiden

Iets verder door naar zee komt de voorhavendam te liggen, die de scheiding vormt tussen het toeleidingskanaal van de nieuwe sluis en het toeleidingskanaal van de Middensluis aan de buitenzijde. ‘De toeleidingskanalen verschillen in diepte, omdat de nieuwe sluis voor veel diepere schepen toegankelijk is’, aldus Coremans.

Afgraven landtong

Ook het meest westelijke puntje van het sluizencomplex, de westelijke landtong, wordt onder handen genomen. ‘Deze vormde de scheiding tussen het toeleidingskanaal van de Noordersluis en die van de Middensluis en dient nu tijdelijk als depot. Maar om het toeleidingskanaal naar de nieuwe sluis te kunnen realiseren gaan we de landtong afgraven. Deze is straks dus helemaal verdwenen.’

Afbouwen tussendam, fuikwand en voorhavendam

De betonnen constructies van de tussendam, fuikwand en voorhavendam zijn bijna klaar. Dan kan het afbouwen beginnen. ‘Dat zijn de laatste werkzaamheden die nodig zijn om de constructies als waterkering en weg te laten functioneren. Denk aan verharding, riool, kabels en leidingen, installaties, enzovoort. Als alles klaar is, verwijderen we de landtong inclusief het gedeelte ten noorden van de fuikwand en tussendam.’

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Onderliggende pagina's