Werk met werk: Natuurpakket Westerschelde

Interview

Werk met werk: Natuurpakket Westerschelde

Gepubliceerd op: 17 september 2019- Laatste update: 08 oktober 2019 15:08 uur

Rijkswaterstaat zoekt altijd de samenwerking met andere organisaties om zoveel mogelijk win-winsituaties te creëren en overlast bij werkzaamheden te beperken. Zo ook bij het project Vooroeververdediging (VOV), waarbij Rijkswaterstaat samenwerkt met provincie Zeeland.

Dirk-Jan Visser, projectleider Natuurpakket Westerschelde, vertelt over het project Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde en de samenwerking tussen de provincie en Rijkswaterstaat.

Natuurpakket Westerschelde

‘Natuurpakket Westerschelde is de 600 ha uitbreiding van de schorren en slikken, de typische Westerscheldenatuur. Deze opdracht voert de provincie in opdracht van het Rijk uit’, begint Visser. ‘Het gaat niet goed met de natuur in de Westerschelde. Waar in de Oosterschelde de geulen dichtstromen, worden de geulen in de Westerschelde juist dieper. De ondieptes en de getijdennatuur met slikken en schorren verdwijnen. En die zijn juist zo waardevol voor vogels. Samen met Vlaanderen zorgen we ervoor dat de Westerschelde aantrekkelijk blijft. Dit doen we op verschillende plekken. De ontpoldering van de Hedwigepolder en de uitbreiding van Het Zwin leveren zo’n 300 ha extra getijdennatuur op. De andere helft ontstaat bij Waterdunen, Perkpolder en bij de buitendijkse projecten Baalhoek, Knuitershoek, Ossenisse en Bath. De 2 laatste werken moeten nog worden uitgevoerd en omdat Rijkswaterstaat ook aan de slag gaat in de Westerschelde, besloten we de handen ineen te slaan.’

Aantrekkelijk gebied Westerschelde

Visser gaat verder: ‘Op de locaties Ossenisse en Bath willen we de stroomsnelheden verlagen zodat het gebied zich op een natuurlijke wijze kan herstellen. Zo creëren we een voedselrijk slik voor foeragerende vogels. Bij Bath leggen we 8 nieuwe strekdammen aan, verhogen we de vooroever en herstellen we een opening bij een strekdam.’ Bij Ossenisse zijn andere plannen. ‘We verlagen hier een bestaande strekdam om de stroming te verleggen en plaatsen circa een jaar later een palenrij op de plaat van Ossenisse. De zuidelijke rand van deze plaat hoogt hierdoor geleidelijk op waardoor een voedselrijke sliblaag voor vogels ontstaat. Tot slot leggen we op verschillende plekken hoogwatervluchtplaatsen aan.’

Een gouden combinatie

Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat kozen niet zomaar voor samen optrekken. ‘Er zijn veel overeenkomsten tussen de projecten van beide organisaties’, licht Visser toe. ‘Wat betreft werkzaamheden lijken ze op elkaar, we werken in hetzelfde gebied en ook qua tijdsplanning sluiten de projecten goed op elkaar aan.’ Het is niet de eerste keer dat de samenwerking met de provincie wordt gezocht. Eerder gebeurde dat al bij Baalhoek en Knuitershoek. Visser: ‘Door de goede ervaringen uit het verleden, de korte lijnen en de opgedane kennis en ervaring, is dit een gouden combinatie.’

Meer nieuws Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

Onderliggende pagina's