Verkeerstelling met drones op knooppunt Zaandam; 10 september 2019

Nieuwsbericht

Verkeerstelling met drones op knooppunt Zaandam; 10 september 2019

Gepubliceerd op: 10 september 2019- Laatste update: 10 september 2019 16:05 uur

Op 10 september 2019 houdt Rijkswaterstaat een verkeerstelling met behulp van drones op het knooppunt Zaandam, waar de rijkswegen A7 en A8 elkaar kruisen.

Als wegbeheerder van deze snelwegen wil Rijkswaterstaat weten hoeveel verkeer gebruik maakt van dit knooppunt. Verkeerstelling met behulp van drones is voor Rijkswaterstaat een nieuwe manier. In opdracht van Rijkswaterstaat maakt Arcadis met behulp van een drone opnames van het knooppunt Zaandam. De verkeersbeelden worden vervolgens door speciale software geanalyseerd, om zo in kaart te brengen hoeveel voertuigen het knooppunt passeren en het type voertuigen (bijvoorbeeld personenauto, vrachtauto of vrachtauto met aanhanger).

Doel onderzoek verkeerstelling

Het doel van dit onderzoek is het tellen van het aantal voertuigen dat van het knooppunt gebruik maakt (de verkeersintensiteit) en het vergelijken van de dronetelling met al bestaande telmethoden. Normaal gesproken vinden dit soort tellingen plaats met behulp van meerdere camera’s of waarnemers langs de weg. Uit deze telling moet blijken of tellen per drone net zo goed is als de traditionele methoden.

Regels dronegebruik

Bij de verkeerstelling worden de regels die gelden voor de professionele toepassing van drones uiteraard in acht genomen. Ook de regels op het gebied van privacy: op de camerabeelden van de drone zijn geen mensen of kentekens herkenbaar in beeld. Dit komt enerzijds doordat er van bovenaf gefilmd wordt en anderzijds door de afstand (hoogte) waarop gefilmd wordt. De controlemeting vindt plaats met behulp van camera’s langs de kant van de weg. Deze camera’s filmen op een lage resolutie, zodat ook op deze beelden geen mensen of kentekens herkenbaar in beeld komen.

Uitkomsten geanonimiseerd

Rijkswaterstaat gaat zorgvuldig om met de camerabeelden. Na afloop van het onderzoek worden de camerabeelden nog maximaal drie maanden bewaard. Dit is noodzakelijk om de beelden te kunnen analyseren. De uitkomsten van de verkeerstellingen (de verkeersintensiteit) zijn volledig geanonimiseerd. Deze geanonimiseerde gegevens kunnen verder worden gebruikt voor bijvoorbeeld het optimaliseren van het onderhoud aan de weg.

Meer informatie over tellen met drones

Mocht u in het kader van deze verkeerstelling contact willen opnemen met Rijkswaterstaat dan kunt u bellen met de Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis). Meer informatie over privacy vindt u op de pagina Privacystatement.

Onderliggende pagina's