Project Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde: wat gaat er gebeuren?

Nieuwsbericht

Project Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde: wat gaat er gebeuren?

Gepubliceerd op: 17 september 2019- Laatste update: 08 oktober 2019 15:10 uur

De vooroevers langs de Oosterschelde en Westerschelde zijn op verschillende plaatsen aangetast door erosie en voldoen hiermee niet meer aan de landelijke veiligheidsnorm. Om de veiligheid van de dijken de komende jaren te waarborgen, versterkt Rijkswaterstaat de onder water gelegen gedeeltes van de dijken: de vooroevers.

Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

De vooroevers ondersteunen de dijk boven water en hebben een zachte ondergrond van zand, veen of klei. Om de vooroevers weer op sterkte te brengen, brengt de aannemer breuksteen en staalslakken aan. Dit materiaal is dusdanig zwaar, dat het niet door de stroming kan wegspoelen. Zo maken we de zwakke plekken voor de komende jaren weer voldoende sterk. In de periode 2020-2021 zal Rijkswaterstaat 17 locaties op deze manier weer op de vereiste sterkte brengen. 11 van deze locaties liggen in de Westerschelde en 6 in de Oosterschelde. De locaties zijn op onderstaande kaart weergegeven.

Eco-toplaag Oosterschelde

In de Oosterschelde brengt de aannemer op alle locaties een ecologische toplaag aan, ook wel eco-toplaag genoemd. Deze laag, samengesteld uit breuksteen, heeft als doel de natuurwaarden van de bestorte vooroevers te vergroten. De extra holten en oneffenheden die door de eco-toplaag ontstaan, trekken kreeften en andere bodemorganismen aan. Uiteindelijk moet dit leiden tot een vergroting van de biodiversiteit. Meer informatie over de eco-toplaag leest u in het nieuwsbericht Eco-toplaag bevordert de natuurwaarden van de Oosterschelde.

Samenwerking met provincie Zeeland

Na de uitvoering van het project Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde is de waterveiligheid op de genoemde locaties voor de komende 50 jaar gewaarborgd. Tegelijkertijd voert de aannemer op een aantal plekken werkzaamheden uit in opdracht van provincie Zeeland. Het gaat hier om werkzaamheden die voortvloeien uit het Natuurpakket Westerschelde (NPW), waarbij de provincie een aanzet geeft voor de uitbreiding van slikken en schorren langs de noord- en zuidoever van de Westerschelde. Door de werkzaamheden te combineren, wordt de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt. Meer informatie over de samenwerking met provincie Zeeland leest u in het interview met Dirk-Jan Visser: Werk met werk: Natuurpakket Westerschelde.

Meer nieuws Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde

Onderliggende pagina's