Inloopavond uitbreiding A73 Zaarderheiken; 3 oktober 2019

Nieuwsbericht

Inloopavond uitbreiding A73 Zaarderheiken; 3 oktober 2019

Gepubliceerd op: 17 september 2019- Laatste update: 17 september 2019 12:28 uur

Rijkswaterstaat nodigt belangstellenden uit voor een inloopavond op 3 oktober 2019 over de uitbreiding van de snelweg A73 bij knooppunt Zaarderheiken. De oostelijke parallelbaan krijgt hier een extra rijstrook.

Het verkeer dat vanuit Roermond via de snelweg A73 naar Venlo rijdt, staat bij knooppunt Zaarderheiken dagelijks in de file. In de spits kan de parallelbaan de hoeveelheid verkeer niet goed verwerken. Dat komt omdat er maar één doorgaande rijstrook is.

Werkzaamheden bij knooppunt Zaarderheiken (A73)

Projectmanager Jeroen Maas van Rijkswaterstaat legt uit wat er nu gaat gebeuren: 'Op de oostelijke parallelbaan komt een extra rijstrook om de doorstroming en veiligheid op de snelweg A73 richting de snelweg A67 te verbeteren. Hierdoor blijft de regio Venlo een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en inwoners. Op 3 oktober 2019 vertellen we u graag waar we staan in de voorbereidingen.'

Inloopavond werkzaamheden knooppunt Zaarderheiken (A73)

De inloopavond op 3 oktober 2019 geeft inzicht in de stappen die Rijkswaterstaat conform de tracéwet doorloopt om tot realisatie te komen. Detailvragen zijn in deze fase nog niet te beantwoorden. Simpelweg omdat onderzoeken nog niet zijn afgerond. Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen deze avond wel een toelichting geven op het proces, het wegontwerp en de lopende onderzoeken.

De inloopavond vindt plaats op 3 oktober 2019, tussen 19.00 en 20.30 uur, in de Egelantier in Blerick (Egelantierstraat 105A).

Planning werkzaamheden knooppunt Zaarderheiken (A73)

Op dit moment bereidt Rijkswaterstaat het ontwerptracébesluit voor. Hierin staat hoe de extra rijstrook ingepast wordt in de omgeving. In het eerste kwartaal van 2020 is hier formeel inspraak op mogelijk, via een zienswijze. Rijkswaterstaat organiseert daarom in deze periode nogmaals een informatiebijeenkomst. Later in 2020 volgt het definitieve tracébesluit. In 2021 kan dan gestart worden met de realisatie van de extra rijstrook van de oostelijke parallelbaan van de A73.

Meer informatie project knooppunt Zaarderheiken (A73)

Kijk voor meer informatie over de verbreding van de oostelijke parallelbaan van de A73 bij knooppunt Zaarderheiken op de projectpagina A73: uitbreiding oostelijke parallelbaan knooppunt Zaarderheiken.

Onderliggende pagina's