Amelanders geven commentaar bij scenario’s bereikbaarheid

Nieuwsbericht

Amelanders geven commentaar bij scenario’s bereikbaarheid

Gepubliceerd op: 19 september 2019- Laatste update: 19 september 2019 09:26 uur

Ongeveer 180 bezoekers kwamen woensdag 18 september 2019 naar de informatieavond over de bereikbaarheid van Ameland na 2030. Een soortgelijke bijeenkomst in Dokkum, op 10 september 2019, maakte veel los; de scenario’s trokken volop aandacht in de media.

Op Ameland kwam het tot een realistische discussie. ‘We moeten nuchter en objectief naar alle opties kijken’, zei burgemeester Van Klaveren aan het begin van de avond.

Eilandgevoel Ameland

Ook gedeputeerde Avina Fokkens zocht de nuance. 'Voor mij als gedeputeerde staat voorop dat Ameland bereikbaar moet blijven', zei ze in haar openingswoord. 'Maar ook uw eilandgevoel vind ik heel belangrijk.' Aan alle oplossingsrichtingen kleven voor- en nadelen, zo bleek tijdens de discussies. 'Iedere optie is ingrijpend en kostbaar, al zijn er wel veel onderlinge verschillen', zei projectleider Zjèf Budé van Rijkswaterstaat.

Scenario’s voor oplossingsrichtingen

Tijdens de avond presenteerde Rijkswaterstaat de 3 toekomstscenario’s die ook tijdens de informatieavond in Dokkum centraal stonden. Het 1e scenario is het optimaliseren van de bestaande verbinding. Hierin blijft de route Holwerd-Nes gehandhaafd en worden vracht en personen met een auto gescheiden van personen zonder auto. Scenario 2 is het optimaliseren van het bestaande concept en het veranderen van de vaarroute. Hierin wordt de vertreklocatie verplaatst naar Ferwert, omdat dan een betere aansluiting op de natuurlijke geulen mogelijk is. Op Ameland blijft de locatie Nes. Het 3e scenario bestaat uit een niet-varende oplossing, zoals een tunnel onder het Wad.

De opkomst op Ameland was hoog en de sfeer was constructief, maar ook kritisch. Vanuit de zaal werden diverse vragen gesteld en de discussie na afloop leverden zowel kritische opmerkingen als bijval op. Deze worden meegenomen in de rapportage ‘Langetermijnoplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland’. Eind 2019 wordt het rapport als advies aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden.

Langetermijnoplossingsrichtingen Ameland

Vanwege vertragingen op de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd is in 2015 in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestart met het Open Plan Proces (OPP) vaarverbinding Holwerd – Ameland. Het OPP heeft 5 kortetermijnmaatregelen opgeleverd en daarnaast een eindadvies voor de lange termijn.

Het eindadvies maakt duidelijk dat vanwege de morfologische trends de kortetermijnmaatregelen geen oplossing zijn voor de lange termijn. Om in de toekomst de bereikbaarheid van Ameland vanaf de vaste wal te borgen, stelde het OPP voor om te komen tot een duurzame en gedragen langetermijnoplossing voor de volgende concessieverlening (vanaf 2029).

Naast de informatieavonden wordt de projectgroep voor het maken van het advies geadviseerd door experts en een adviesgroep. In de adviesgroep zitten vertegenwoordigers van onder andere Wagenborg Passagiersdiensten, de Coalitie Wadden Natuurlijk, consumentenplatform Waddenveren, ondernemersplatform Ameland, dorpsbelangen en Holwerd aan Zee.

Onderliggende pagina's