Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo vanaf 23 augustus 2019

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo vanaf 23 augustus 2019

Gepubliceerd op: 22 augustus 2019- Laatste update: 22 augustus 2019 17:46 uur

Vanaf vrijdag 23 augustus 2019 zijn er op de snelweg A1 tussen Bathmen en Rijssen enkele afsluitingen. Daarnaast verplaatsen we vanaf zaterdag 31 augustus 2019 de wegwerkzaamheden op het traject Markelo-Rijssen van de A1 Apeldoorn-Azelo.

Dit betekent dat het verkeer zich weer moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Tussen Markelo en Rijssen wordt het verkeer dan in beide richtingen over 4 versmalde rijstroken op 1 zijde van de weg geleid. Daar geldt een maximumsnelheid van 90 km/h.

Versmalde rijstroken A1 Markelo-Rijssen

Vanaf zaterdag 31 augustus 2019 rijdt het verkeer tussen Markelo en Rijssen op de snelweg A1 in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken per rijrichting. Het verkeer mag daar maximaal 90 km/h rijden, wat de nodige hinder met zich mee zal meebrengen. Medio oktober 2019 wordt het verkeer via de andere helft van de weg over versmalde rijstroken geleid.

Korte afsluiting aansluitingen Bathmen en Rijssen

Tijdens de werkzaamheden aan de snelweg A1 tussen Markelo en Rijssen zijn de volgende locaties afgesloten:

 • toerit Bathmen richting Almelo/Hengelo (25) is afgesloten van vrijdagavond 23 augustus vanaf 22.00 uur tot zaterdagmorgen 24 augustus 2019 08.00 uur
 • toerit Rijssen richting Almelo/Hengelo (28) is afgesloten van vrijdagavond 30 augustus 21.30 uur tot zaterdagmorgen 31 augustus 2019 08.00 uur
 • afrit Rijssen vanuit Almelo/Hengelo (28) is afgesloten op zaterdagmorgen 31 augustus 2019 van 02.00 uur tot 08.00 uur

Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

Houd rekening met ernstige hinder

Tijdens de werkzaamheden blijven 2 rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 km/h. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten. Verder moet het verkeer rekening houden met:

 • meer oponthoud in de spits
 • een inhaalverbod voor vrachtverkeer 
 • zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten
 • bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km/h. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk 1 rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Fietsbrug De Wakels

Fietsbrug De Wakels over de snelweg A1 in de omgeving van Rijssen-Holten naast ecoduct De Borkeld wordt geheel vernieuwd. De pijlers van de huidige fietsbrug verhinderen dat de A1 kan worden uitgebreid. Daarom wordt de fietsbrug in zijn geheel gesloopt en nieuw gebouwd. Vanaf 26 augustus 2019 is de fietsoversteek hiervoor afgesloten tot eind februari 2020. Fietsers worden omgeleid via de Markeloseweg/Rijssenseweg (ongeveer 3,5 km).

Advies aan weggebruikers

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de volgende tips in acht te nemen:

 • pas tijdig uw snelheid aan en houd voldoende afstand
 • volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
 • houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits
 • raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de app Rijkswaterstaat Actueel (iOS of Android) of volg het Twitterkanaal Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de snelweg A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1 tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie uitbreiding A1 Oost

Verkeersinformatie is te vinden op pagina Rijkswaterstaat Verkeersinfo. Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op de website A1 Oost of de pagina Geplande wegwerkzaamheden. Men kan ook bellen met Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's