Wateraanvoer Maas en Rijn voldoende, maar Oost- en Zuid-Nederland en Zeeland nog steeds droog

Nieuwsbericht

Wateraanvoer Maas en Rijn voldoende, maar Oost- en Zuid-Nederland en Zeeland nog steeds droog

Gepubliceerd op: 13 augustus 2019- Laatste update: 13 augustus 2019 17:02 uur

In het oosten en zuiden van Nederland en in Zeeland is nog steeds sprake van ernstige droogte, ondanks de recente regenval. Grondwaterstanden blijven op veel plaatsen laag. Natuurgebieden en landbouw staan daar onder druk. In overige delen van Nederland is de situatie redelijk normaal voor de tijd van het jaar.

Wisselvallig weertype augustus

Eind augustus 2019 kenmerkt zich door een aanhoudend wisselvallig weertype waarin verschillende storingen van west naar oost over Nederland trekken. Vanaf midden de week van 19 augustus 2019 bouwt boven het gebied een rug van hoge luchtdruk op en neemt de wisselvalligheid vrij snel af.

Afvoer Rijn en Maas

De afvoer van de Rijn bij Lobith is momenteel ongeveer 1500 m3/s met een waterstand bij Lobith van +8,30 m NAP. Dit is lager dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar (circa 1800 m3/s). De kans op afvoeren onder het LCW-criterium voor augustus van 1100 m3/s is de komende 2 weken zeer laag.

De afvoer van de Maas bij Sint Pieter is ongeveer 80 m3/s. Voor het Maasgebied wordt in de komende week beperkt neerslag verwacht. De laatste 2 weken van augustus daalt de afvoer naar circa 60 m3/s. Ook voor de Maas wordt een onderschrijding van het LCW-criterium, in dit geval 25 m3/s, niet verwacht.

In het algemeen daalt de watertemperatuur en wordt de waterkwaliteit iets beter. Er zijn wel diverse waarnemingen van blauwalgen en op enkele locaties geldt een negatief zwemadvies. Voor meer informatie kunt u terecht op de website over zwemmen in natuurwater.

Maatregelen scheepvaart

Voor de scheepvaart geldt dat de diepte in de grote rivieren minder is dan gemiddeld: Rijkswaterstaat bepaalt dagelijks de minst gepeilde diepte.

Droogtemonitor en Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling

Wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een langer durende droogte, zeer lage rivierafvoeren of mogelijke watertekorten, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin wordt een landelijk beeld gegeven van de situatie, met aandacht voor regionale verschillen. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijk bovenregionaal watertekort verschijnt de droogtemonitor elke 2 weken of vaker als dat nodig is.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen de vraag naar water groot is en een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's