Volledige stremming Prinses Beatrixsluis tijdens de weekenden van 15 september en 6 oktober 2019

Werkzaamheden

Volledige stremming Prinses Beatrixsluis tijdens de weekenden van 15 september en 6 oktober 2019

Gepubliceerd op: 15 augustus 2019- Laatste update: 15 augustus 2019 11:51 uur

De Prinses Beatrixsluis is 2 weekenden in september en oktober 2019 voor 2 keer 12 uur volledig gestremd. Dit is nodig om ook de laatste sluiskolk aan te sluiten op het nieuwe bediensysteem en om de laatste veiligheidstesten te kunnen doen.

De stremmingen zijn van zondag 15 september 20.00 uur tot maandag 16 september 2019 08.00 uur en van zondag 6 oktober 20.00 uur tot maandag 7 oktober 2019 08.00 uur. Schippers kunnen omvaren via de Lek en Wijk bij Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

Testen bediensystemen kolken Prinses Beatrixsluis

Sinds het plaatsen van de roldeuren voor de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis vinden veel testen plaats. Na het in bedrijf gaan van de 3e kolk, is kolk 2 gerenoveerd en inmiddels aangesloten op het nieuwe bediensysteem. Nu is het aansluiten van kolk 1 aan de beurt. Om alle systemen te kunnen integreren en om de integrale systeemtesten te kunnen doen, is volledige stremming van alle 3 de kolken nodig. 

De verdeling van deze zogeheten vierkante stremmingen over 2 weekenden heeft Rijkswaterstaat afgestemd met de Koninklijke BLN Schuttevaer, de brancheorganisatie van en voor de binnenvaart. In geval van uitloop van de testen en werkzaamheden is tevens een reserveweekend gepland. Tijdens de vierkante stremmingen kunnen schippers omvaren via de Lek naar Wijk bij Duurstede en daar het Amsterdam-Rijnkanaal op. Naar verwachting zijn schepen 2 uur langer onderweg.

Overzicht stremmingen Prinses Beatrixsluis

Behalve de vierkante stremmingen, zijn er momenten dat 2 van de 3 kolken gestremd zijn en is er een langdurige periode dat kolk 1 óf 2 gestremd is. In onderstaande tabel staan ze allemaal op een rij inclusief het reserveweekend voor de vierkante stremmingen.

PlanningKolk(en) gestremdKolk(en) beschikbaarWerkzaamheden
Zondag 18 augustus 20.00 uur tot zondag 24 november 2019 20.00 uur1 of 21 of 2, altijd 3Renovatiewerkzaamheden kolk 1, renovatie rol- en geleidewielen kolken 1 en 2
Zondag 15 september 20.00 uur tot maandag 16 september 2019 08.00 uur (12 uur)1, 2 en 3-Aansluiten kolk 1 op nieuw bediensysteem, testen energievoorziening, aansluiten noodstroomaggregaat
Zondag 6 oktober 20.00 uur tot maandag 7 oktober 2019 08.00 uur (12 uur)1, 2 en 3-Aansluiten kolk 1 op nieuw bediensysteem
Zondag 13 oktober 20.00 uur tot maandag 14 oktober 2019 08.00 uur (12 uur)1, 2 en 3-Reserveweekend
Vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot maandag 21 oktober 2019 22.00 uur31 en 2Restpunten

Naar verwachting geven de stremmingen buiten de vierkante stremmingen, geen extra wachttijden. Ook beogen we alle renovatiewerkzaamheden in het najaar van 2019 te hebben afgerond en zullen alle 3 de kolken dan permanent in gebruik zijn.

Onderliggende pagina's