Verwijderen oude brug Aduard: scheepvaartverkeer Van Starkenborghkanaal 24 augustus 2019 gestremd

Nieuwsbericht

Verwijderen oude brug Aduard: scheepvaartverkeer Van Starkenborghkanaal 24 augustus 2019 gestremd

Gepubliceerd op: 23 augustus 2019- Laatste update: 23 augustus 2019 10:34 uur

Zaterdagmiddag 24 augustus 2019 is al het scheepvaartverkeer op het Van Starkenborghkanaal van 15.00 tot circa 17.30 uur gestremd tussen de brug Dorkwerd en de brug Zuidhorn. De oude brug bij Aduard wordt er dan uitgehesen.

De oude brug bij Aduard wordt door een hijsbok (de Triton) van aannemer Wagenborg uit het kanaal getild en op de wal gelegd. Om de Triton voldoende stabiliteit te bieden, worden er kabels gespannen over het kanaal. Het optillen en verplaatsen van de brug duurt 2,5 uur. Het kanaal is in die tijd afgesloten voor het scheepvaartverkeer.

Baggeren nieuw vaarwegprofiel brug Aduard

Maandag 26 augustus 2019 wordt de brug in delen gesneden en per vrachtwagen afgevoerd. Vervolgens worden in de komende weken de landhoofden afgebroken. Daarna wordt de vaarweg verbreed door de grond af te graven. Voorafgaand hieraan worden nieuwe damwanden aangebracht. Tot slot wordt het nieuwe vaarwegprofiel gebaggerd. Dit zal tot het einde van het jaar enige (geluids)hinder opleveren voor omwonenden en het vaarverkeer.

Het scheepvaartverkeer heeft via de scheepvaartberichten kennis kunnen nemen van de aanstaande werkzaamheden. Zaterdag 24 augustus zullen borden langs het kanaal informatie verstrekken. Watersporters kunnen bij sluiswachters terecht voor aanvullende vragen. Rijkswaterstaat heeft verder een patrouillevaartuig in de buurt.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

De werkzaamheden zijn nodig omdat het Van Starkenborghkanaal onderdeel uitmaakt van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. De hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl is een van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie.

Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg sinds 2014. De provincie Groningen is opdrachtgever voor het verwijderen van de oude brug. De werkzaamheden aan het kanaal zijn in opdracht van Rijkswaterstaat. De nieuwe brug bij Aduard is al enkele maanden in werking.

Onderliggende pagina's