Natuurvriendelijke oevers, vogeleilandjes en visbossen in Haringvliet en Hollandsch Diep

Nieuwsbericht

Natuurvriendelijke oevers, vogeleilandjes en visbossen in Haringvliet en Hollandsch Diep

Gepubliceerd op: 20 augustus 2019- Laatste update: 20 augustus 2019 14:25 uur

Rijkswaterstaat gaat het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeteren. Natuurvriendelijke oevers worden hersteld of nieuw aangebracht. Daarnaast komen er vogeleilandjes en visbossen. Ook natuurliefhebbers kunnen hiervan genieten.

Start verbetering vooroevers Haringvliet

In totaal wordt bijna 9 km natuurvriendelijke oever vernieuwd. De bestaande vooroevers worden opgehoogd. Hiervoor en voor toekomstig onderhoud is het nodig om vegetatie te verwijderen. Door de vooroevers op te hogen, wordt het gebied weer voldoende beschermd tegen oevererosie. Extra openingen in de vooroever en het verlagen van bestaande drempels zorgen er voor dat de luwe zone achter de vooroevers goed bereikbaar wordt voor vis.

Visbossen bij Korendijkse Slikken en Slijkplaat

Bij de Korendijkse Slikken en Slijkplaat komen visbossen. Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt Rijkswaterstaat hier verankerde dode bomen aan. Zo herstellen we een belangrijke schakel in de voedselketen en zal het aantal planten- en diersoorten op deze plekken toenemen.

Aanleg vogeleilandjes

Bij de Menheerse plaat en Slijkplaat worden tevens vogeleilandjes aangelegd. Hierdoor ontstaan extra broed- en foerageergebieden. Vogels, zoals de visdief, kunnen het eiland als broedplaats gebruiken. De aanleg van deze eilanden zorgt ook voor een toename van het aantal meters natuurvriendelijke oever. Bij de uitvoering werkt Rijkswaterstaat samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Meer informatie verbeteren leefgebied

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Hollandsch Diep en Haringvliet: herstel leefgebied of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002.

Onderliggende pagina's