Nachtelijke verkeershinder A7 tussen Wieringerwerf en Den Oever en bij Purmerend; 30 augustus - 6 september 2019

Werkzaamheden

Nachtelijke verkeershinder A7 tussen Wieringerwerf en Den Oever en bij Purmerend; 30 augustus - 6 september 2019

Gepubliceerd op: 26 augustus 2019- Laatste update: 26 augustus 2019 15:07 uur

Rijkswaterstaat voert van vrijdag 30 augustus tot zondag 8 september 2019 in de avond en nacht asfalteringswerkzaamheden uit op de snelweg A7 tussen Wieringerwerf en Den Oever en bij Purmerend.

Het verkeer wordt ter plaatse met behulp van gele borden omgeleid, wat tot 15 minuten extra reistijd geeft.

Afsluitingen werkzaamheden A7

A7 tussen Wieringerwerf en Den Oever

Van vrijdag 30 augustus tot maandag 2 september 2019 wordt de snelweg A7 richting Zurich tussen Wieringerwerf en Den Oever 3 avonden en nachten vanaf 20.00 uur tot 05.30 uur ter hoogte van verzorgingsplaats Hoge Kwel afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt vanaf dat punt naar de andere rijbaan geleid, waar de rijbaan voor 2 rijrichtingen is ingericht. Voor de Afsluitdijk wordt het verkeer weer teruggeleid naar de originele rijbaan. Afrit 14 Den Oever, komend vanuit Zaanstad, is hierdoor niet bereikbaar en het verkeer wordt omgeleid via de A7 af- en toerit Breezanddijk.

A7 bij Purmerend

Op de A7 bij Purmerend zal vanaf vrijdagavond 30 augustus sprake zijn van verkeershinder. Gedurende 2 weekenden voert aannemerscombinatie VOC in opdracht van Rijkswaterstaat dan onderhoud uit aan de brug van de A7 over het Noordhollandsch Kanaal. Tijdens dit werk is er per rijrichting 1 rijstrook beschikbaar voor verkeer.

Ook de toe- en afritten naar Purmerend (5) en Purmerend Zuid (4) zijn deze weekenden beperkt bereikbaar. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid en moet rekening houden met een extra reistijd tot circa 10 minuten. Tijdens onderstaande weekenden is er op de A7 bij Purmerend per rijrichting 1 rijstrook beschikaar. Ook zijn de toe- en afritten naar Purmerend (5) en Purmerend Zuid (4) beperkt bereikbaar. Deze planning kan veranderen bij slecht weer.

  • Vrijdag 30 augustus 21.00 uur tot zaterdag 31 augustus 2019 09.00 uur
  • Zaterdag 31 augustus 21.00 uur tot zondag 1 september 2019 09.00 uur
  • Vrijdag 6 september 21.00 uur tot zaterdag 7 september 2019 09.00 uur
  • Zaterdag 7 september 21.00 uur tot zondag 8 september 2019 09.00 uur

Onderhoud brug over Noordhollandsch Kanaal

Rijkswaterstaat beheert veel bruggen in het Nederlandse snelwegennet. Ook de brug over het Noordhollandsch kanaal valt daaronder. Om deze bruggen in goede conditie te houden vinden er regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden plaats. Dit geeft tijdelijk verkeershinder, maar zorgt er ook voor dat dit soort bruggen vervolgens weer zo lang mogelijk veilig gebruikt kunnen worden. Rijkswaterstaat probeert hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt er vaak ’s nachts en in het weekend gewerkt, omdat er dan minder verkeer is. Omwonenden van de brug kunnen enige geluidsoverlast van de werkzaamheden ervaren, ook dit probeert de aannemer zoveel mogelijk te beperken.

Advies aan weggebruikers A7

Werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats, om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de omleidingsborden te volgen en de reis voor te bereiden met behulp van de informatie op de pagina Geplande wegwerkzaamheden. Op die manier zijn weggebruikers het snelst op hun bestemming.

Onderliggende pagina's