Gedeeltelijk tweelaags zoab-fijn voor snelweg A8

Nieuwsbericht

Gedeeltelijk tweelaags zoab-fijn voor snelweg A8

Gepubliceerd op: 01 augustus 2019- Laatste update: 01 augustus 2019 13:45 uur

Op dit moment ligt er voor een groot deel enkellaags zoab op de snelweg A8. Dit is grotendeels aan het einde van de levensduur en moet vervangen worden. Boskalis gaat het werk uitvoeren. Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven voor het aanbrengen van stiller asfalt dan nu: tweelaags zoab. Hierdoor blijft het geluid binnen de normen die er gelden.

Soorten zoab

Bij het buurtschap Middel is opdracht gegeven voor tweelaags zoab-fijn, omdat daar nog een aantal zogeheten saneringswoningen staan. Dit zijn in dit geval woningen langs een weggedeelte waar de geluidoverlast sinds 1986 zeer sterk is toegenomen. Ter hoogte van dit buurtschap wordt gesaneerd door het geluid bij de bron aan te pakken (stiller asfalt).

De aannemer heeft aangegeven dat het voor de snelweg A8 tussen de N246 en de Coenbrug voor hem efficiënter is om niet alleen op het kleine stukje bij buurtschap Middel tweelaags zoab-fijn aan te leggen, maar over het gehele stuk. Rijkswaterstaat is hiermee akkoord gegaan. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van gemeente en omwonenden. Tussen de Coenbrug en knooppunt Zaandam komt tweelaags zoab. Bij een snelweg zal altijd geluid hoorbaar zijn, maar de geluidbeleving zal wel verbeteren met het stillere asfalt. Ook de geluiddemping die op termijn onder de brugklep aangebracht zal worden draagt hieraan bij, maar het bonken van de brug blijft hoorbaar (ook doordat de rest van de weg stiller is geworden).

Onderzoek naar stiller asfalt op aanbruggen

Voor de zogeheten aanbruggen (het stukje voor en na het beweegbare deel van de brug) wordt nog onderzocht of daar ook stiller asfalt mogelijk is. Dit is afhankelijk van de draagkracht. Stiller asfalt is dikker, dus zwaarder. Na de bureaustudies wordt nu gewerkt aan onderzoek aan de brugdelen zelf. Zo zijn in de nacht van 15 op 16 juli 2019 zogeheten boorkernen genomen van het huidige beton, die in een laboratorium onderzocht en getest worden.

Op het beweegbare deel van de Coenbrug (stalen brugklep) blijft de huidige deklaag liggen. Op beweegbare delen van bruggen in Nederland ligt een zogeheten slijtlaag, dat lichter van gewicht is. Dat is nodig door de draagkracht van een klep en voor het kunnen bedienen van de brug.

Planning groot onderhoud asfalt A8

In het najaar van 2019 start het groot onderhoud aan het asfalt op de A8, dat doorloopt tot in 2020. Naast het opnieuw asfalteren worden ook voegen vervangen en de hemelwaterafvoer verbeterd. Vóór aanvang van het werk ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Daar informeren wij u over wat er gaat gebeuren en eventuele hinder. Ook kunt u daar vragen stellen over dit groot onderhoud.

Meer nieuws A8 en Coenbrug: groot en regulier onderhoud

Onderliggende pagina's