Afsluitingen tijdens onderhoudswerkzaamheden Randweg Eindhoven; 16 augustus – 11 september 2019

Werkzaamheden

Afsluitingen tijdens onderhoudswerkzaamheden Randweg Eindhoven; 16 augustus – 11 september 2019

Gepubliceerd op: 08 augustus 2019- Laatste update: 08 augustus 2019 09:00 uur

Rijkswaterstaat staat voor een bereikbare regio. Daarom wordt er in de maanden augustus en september 2019 onderhoud uitgevoerd aan de Randweg Eindhoven.

Tussen 16 augustus en 11 september 2019 heeft het verkeer te maken met verschillende avond- en nachtafsluitingen en 1 weekendafsluiting van de Randweg Eindhoven om de werkzaamheden vlot en veilig te laten verlopen. Weggebruikers moeten rekening houden met verkeershinder en extra reistijd.

Afsluitingen onderhoudswerkzaamheden Randweg Eindhoven

Wegafsluitingen augustus 2019

  • Hoofdrijbaan snelweg A2 richting het noorden tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp: 16-17 augustus van 21.00 tot 08.00 uur
  • Parallelbaan N2 richting het noorden tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp: 17-18 augustus van 22.00 tot 08.00 uur
  • Parallelbaan N2 richting het noorden tussen knooppunt De Hogt en aansluiting Veldhoven: 20-22 augustus tussen 21.00 en 05.00 uur 
  • Parallelbaan N2 richting het zuiden tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Leenderheide: 22-23 augustus van 21.00 tot 05.00 uur
  • Hoofdrijbaan A2 richting het zuiden tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide: 23-24 augustus van 21.00 tot 08.00 uur
  • Parallelbaan N2 richting het zuiden tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide: 24-25 augustus van 22.00 tot 08.00 uur 
  • Hoofdrijbaan A67 tussen knooppunt De Hogt en afrit (3) Eersel in de richting van België: 30 augustus-2 september van 21.00 uur tot 06.00 uur

Wegafsluitingen september 2019

  • Hoofdrijbaan A2 richting het zuiden tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Valkenswaard: 2-6 september tussen 21.00 en 05.00 uur
  • Hoofdrijbaan snelweg A67 richting het zuiden tussen knooppunt Leenderheide en aansluiting Asten: 7-9 september 07.00 uur tot 05.00 uur
  • Hoofdrijbaan A2 richting het noorden tussen knooppunt Ekkersweijer en aansluiting Boxtel: 9-11 september tussen 21.00 tot 05.00 uur 

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

De snelwegen in Nederland zijn van goede kwaliteit. Om dit zo te houden voert Rijkswaterstaat voortdurend beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit. Zo kunnen mensen en goederen ook in de toekomst vlot en veilig hun bestemming bereiken. In de komende weken, van september en augustus 2019, staat het onderhoud van de Randweg Eindhoven op de planning. In overleg met betrokken gemeenten en de andere wegbeheerders kiezen we ervoor om deze werkzaamheden uit te voeren in meerdere tijdelijke afsluitingen van de randweg. Dit doen we voor de veiligheid van zowel de wegwerker als de weggebruiker. Veiligheid staat altijd voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers en uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Hinder beperken werkzaamheden

Rijkswaterstaat neemt verschillende maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Hierover is dan ook al intensief overleg gevoerd met onder andere de omliggende gemeenten en hulpdiensten. Weggebruikers worden vroegtijdig gewaarschuwd over de afsluitingen en de omleidingsroutes. Dat gebeurt onder andere op de website van Rijkswaterstaat en via de Rijkswaterstaat Actueel-app. Daarnaast zetten we social media in en informeren we belangrijke doelgroepen gericht, zoals bijvoorbeeld de (internationale) transportbranche.

Gelijktijdige werkzaamheden in Eindhoven

De werkzaamheden aan de Randweg Eindhoven vallen tegelijkertijd met werkzaamheden aan de Anthony Fokkerweg van de gemeente Eindhoven. Er zijn meer werkzaamheden van de gemeente Eindhoven die gelijktijdig vallen met de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Randweg van Eindhoven. Voor meer informatie over de werkzaamheden in Eindhoven door gemeente Eindhoven kunt u de projectpagina van de website Eindhoven raadplegen.

Regulier onderhoud infrastructuur

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het Onderhoudscontract 2019 dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Meer informatie werkzaamheden Randweg Eindhoven

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's