Waddenfonds steunt Swimway Waddenzee

Nieuwsbericht

Waddenfonds steunt Swimway Waddenzee

Gepubliceerd op: 01 juli 2019- Laatste update: 01 juli 2019 09:15 uur

Het project Waddentools – Swimway Waddenzee kan dankzij een bijdrage vanuit het Waddenfonds van start gaan. Dat werd door het Waddenfonds bekend gemaakt. Doel van het project is om erachter te komen met welke beheermaatregelen de verarmde visstand in de Waddenzee kan worden versterkt.

Rijkswaterstaat is één van de partijen die aanvullende financiering levert. Marien bioloog bij Rijkswaterstaat Lies van Nieuwerburgh: ‘Hier zijn we als natuurbeheerder van de Waddenzee heel blij mee. Dit project levert veel informatie op over vis. Mogelijk kunnen we met die kennis ook maatregelen nemen die de visstand verbeteren.’

Naast flyway ook swimway

De Waddenzee is voor vissen – net als voor trekvogels – een belangrijk knooppunt. Ruim honderd vissoorten maken in hun leven gebruik van de Waddenzee. De manier waarop verschilt. Sommige vissen zijn er alleen in de warme maanden, andere juist in de winter. Schol, tong en haring gebruiken de Waddenzee vooral in de eerste maanden van hun leven. Met het project worden al deze verschillende manieren waarop vissen de Waddenzee gebruiken – de swimways – in kaart gebracht. Dat biedt uiteindelijk de handvaten voor goed visbeheer.

Brede steun project Waddentools – Swimway Waddenzee

Het Waddenfonds steunt het project Waddentools–Swimway Waddenzee met een bijdrage van € 3,6 miljoen. Eerder zegden het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (€ 0,6 miljoen), Rijkswaterstaat Noord-Nederland (€ 0,25 miljoen) en de drie waddenprovincies (€ 0,23 miljoen) al hun financiële steun toe.

Lies van Nieuwerburgh ziet onder meer kansen voor vissen bij kwelders. 'Momenteel richten we onze kwelders vooral in voor planten en vogels. Dit onderzoek kan handvatten geven hoe we de kwelders beter kunnen inrichten als kinderkamer voor vis, zoals jonge haring. Daarmee verbeteren we het onderwater voedselweb van de Waddenzee.'

Kennis en ontwikkeling natuurbeheer Waddenzee

Binnen het Waddentools Swimway Waddenzee project werken 3 kennisinstellingen, Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Wageningen Marine Research nauw samen. De projectgroep bestaat verder uit de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland. Ook zijn verschillende terreinbeherende (natuur)organisaties betrokken bij de uitvoering van het project en wordt de samenwerking met beroepsvissers actief op de Waddenzee gezocht.

Swimway Waddenzee onderdeel van groter project

Swimway Waddenzee maakt deel uit van het overkoepelende Waddentools project dat werkt aan het ontwikkelen van effectieve en efficiënte beheermaatregelen voor de natuur van het Waddengebied. De totale looptijd bedraagt 5 jaar en eindigt in 2024.

Onderliggende pagina's