Uitvoering overnachtingsplaatsen Gorinchem komt in zicht

Interview

Uitvoering overnachtingsplaatsen Gorinchem komt in zicht

Gepubliceerd op: 15 juli 2019- Laatste update: 15 juli 2019 09:59 uur

De 4 nieuwe overnachtingsplaatsen voor schepen in de vluchthaven van Gorinchem worden in 2020 gerealiseerd. Dat geeft ruim gelegenheid om alle betrokkenen, van omwonenden tot watersportverenigingen, op tijd te informeren over komende overlast en hinder.

Die lijken vooralsnog mee te vallen: ‘We beperken de overlast zo veel mogelijk, maar je kunt niet geheel voorkomen dat een damwand zetten geluidoverlast en trillingen veroorzaakt. We willen vooral dat iedereen daar van tevoren al van op de hoogte is.’

In opdracht van Rijkswaterstaat hebben Van den Herik – Sliedrecht en Strukton Civiel West een ontwerp gemaakt voor de 4 nieuwe overnachtingsplaatsen in vluchthaven Gorinchem. De werkzaamheden starten in maart 2020 en zullen nog datzelfde jaar zijn afgerond. ‘We hebben bewust gekozen voor slechts 1 hinderperiode, tot het einde van het open seizoen volgend jaar’, legt Fleur Snelder, omgevingsmanager bij Van den Herik, uit. ‘Omdat we deels werkzaamheden langs de dijk moeten uitvoeren, vonden we na 15 oktober dit jaar (2019, red.), in het gesloten seizoen, ook geen goede optie.’

Omwonenden ontvangen bericht via brievenbus

Wel vinden er in de zomer van 2019 al een waterbodemonderzoek en een onderzoek naar niet-gesprongen explosieven plaats. ‘We verwachten daar beperkte hinder van, maar geven vooraf natuurlijk wel informatie aan alle betrokkenen, zoals de watersportvereniging en de sluiswachters en direct omwonenden.’

In september staat vervolgens een eerste informatiebijeenkomst gepland. Hiervoor krijgen alle omwonenden ook een bericht in de brievenbus. ‘Daar maken we onze planning bekend en leggen we uit welke overlast ze kunnen verwachten. De plannen voor de ligplaatsen gonzen al 10 jaar. Nu het echt concreet wordt, willen we dat ruim op tijd communiceren.’

Transporten buiten spitsuren

Het zetten van een damwand en het baggeren van de haven zal hinder en overlast met zich meebrengen. Dat is onvermijdelijk, weet Snelder: ‘Denk vooral aan geluidoverlast en trillingen. We doen dat echter op normale werktijden. We hebben bovendien het voordeel dat zich achter de westzijde, waar de plaatsen komen, geen complete woonwijk bevindt, maar een bedrijventerrein.’

Ook de overlast voor het wegverkeer zal beperkt zijn. ‘Vervoer van materiaal zal grotendeels via het water gaan, maar soms is dat niet efficiënt en gaan we over de weg. De transporten kruisen dan een fietspad, waar veel scholieren gebruik van maken. Daarom organiseren we de transporten buiten de spitsuren om. En bij meer dan 16 transporten op een dag zetten we verkeersregelaars in.’

Pushberichten per app

Om snel met omwonenden en anderen te kunnen communiceren, komt er ook een app: ‘Soms kan er plotseling iets veranderen en dan is een brief te traag. Met de app kunnen we de mensen meteen op de hoogte brengen, waarbij gebruikers er natuurlijk zelf voor kunnen kiezen om pushberichten te ontvangen.’

Meer nieuws Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Onderliggende pagina's