Tervisielegging vergunningen bestemmingsplan overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsbericht

Tervisielegging vergunningen bestemmingsplan overnachtingshaven Giesbeek

Gepubliceerd op: 24 juli 2019- Laatste update: 24 juli 2019 10:05 uur

Er zijn te weinig overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschippers op de Boven-IJssel. Met de aanleg van een overnachtingshaven bij Giesbeek zorgt Rijkswaterstaat voor veilige scheepvaart.

Toestemming plannen overnachtingshaven Giesbeek

Voor de aanleg van de overnachtingshaven is toestemming nodig op een aantal aspecten. Die toestemming wordt geregeld in verschillende plannen en vergunningen:

  • het ontwerpbestemmingsplan, inclusief milieueffectrapportage;
  • de ontwerpvergunningen;
  • het Projectplan Waterwet.

De gemeente Zevenaar zorgt ervoor dat deze plannen en vergunningen ter visie worden gelegd. Dat is het moment waarop omwonenden en andere betrokkenen zes weken de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan een aanvullend idee zijn op een vergunning of een plan, maar ook een bezwaar.

Tervisielegging van plannen en vergunningen Giesbeek

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer we de procedure kunnen vervolgen en de tervisielegging bij de gemeente Zevenaar kan starten. Door een uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) start de tervisielegging mogelijk later.

Meer informatie plannen Giesbeek

Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning, deelt Rijkswaterstaat deze informatie via de website van het project, en via de nieuwsbrief. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief.

Meer nieuws Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek

Onderliggende pagina's