Renovatie Prinses Beatrixsluis flinke klus

Interview

Renovatie Prinses Beatrixsluis flinke klus

Gepubliceerd op: 23 juli 2019- Laatste update: 19 juli 2019 10:27 uur

Sinds de opening van de 3e kolk werkt aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk aan de renovatie van het sluiscomplex. Welke werkzaamheden voert Sas van Vreeswijk hiervoor uit en hoe verloopt het renovatieproces tot nu toe? Leo Nieuwenhuizen, technisch manager bij Sas van Vreeswijk, vertelt.

‘De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de bewegingswerken, het renoveren van het betonwerk en het verwijderen van het bediengebouw,’ vertelt Nieuwenhuizen. 'En dat dan voor allebei de bestaande kolken. De sluis is inmiddels toch al ruim 80 jaar oud en voldoet daardoor niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. De grote activiteit is daarom de bewegingswerken en besturingssystemen te vervangen, zodat de kolken weer klaar zijn voor de toekomst.’

Eerst 3e kolk, dan renoveren

De renovatie van de Prinses Beatrixsluis is zo gepland, dat eerst de 3e kolk werd gebouwd voordat de renovatie kon beginnen. Zo leveren de werkzaamheden voor de scheepvaart minder overlast op, omdat er altijd minimaal 1 kolk beschikbaar is. Nieuwenhuizen: ‘We hadden onszelf een strakke planning opgelegd. Dan moet je jezelf uitdagen en oplossingsgericht te werk gaan: efficiënt plannen, goed voorbereiden, genoeg ploegen inzetten en flexibel zijn, omdat het soms anders moet dan voorzien. Bij een renovatieproject zijn er sowieso altijd al onvoorziene situaties en kunnen planningen verschuiven. Bijvoorbeeld bij het testen van het op het systeem van de 3e kolk geïntegreerde besturingssysteem. Je weet dat de testen plaatsvinden, maar kunt de impact van de uitkomst niet voorspellen.’

Wat blijft en wat gaat?

De Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument. ‘De afweging welke onderdelen worden behouden vanwege de cultuurhistorische waarde en welke worden vervangen, zorgde voor een boeiende discussie,’ vertelt Nieuwenhuizen. ‘De vraag was bijvoorbeeld of de werktuigkundige installaties wel of niet bij het monument horen. Je moet de balans vinden tussen functionaliteit – we willen de sluis immers nog lang blijven gebruiken – en de monumentale waarde. Uiteindelijk werd omwille van de wet- en regelgeving toch besloten om de installaties te vervangen. Daar hebben we met alle stakeholders, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de monumentencommissie van de gemeente Nieuwegein, goed overleg over gevoerd.’

Borging oud gedachtegoed

Functionaliteit en monumentale waarde kunnen ook samengaan. ‘We waren erg onder de indruk van de wijze waarop ingenieur Josephus Jitta de Beatrixsluis in de jaren 30 van de vorige eeuw heeft ontworpen,’ licht Nieuwenhuizen toe. ‘De principes van Jitta – die met veel vernuft gepaard gaan – wilden we behouden. We doken daarom de boeken in om te bestuderen hoe hij te werk is gegaan, zodat wij de renovatie in lijn met zijn visie uit konden voeren. Sommige onderdelen, zoals de afdrukwielen van de hefsluis, werkten al 20 jaar niet meer zo efficiënt als bedoeld. Ook die zullen wij nu in ere herstellen.’

Vernuftige deuren Prinses Beatrixsluis

Ook de hefdeuren zijn volgens Nieuwenhuizen puur technisch vernuft. ‘Die hangen aan de heftorens, waar ook contragewichten in hangen. Die zijn normaliter goed in balans met de hefdeur. Maar zodra de deur onderwater komt, wordt hij effectief minder zwaar. Het contragewicht is dan in verhouding zwaarder, waardoor de deur niet goed kan sluiten. Daarom bestaat het contragewicht uit 2 delen, zodat je 1 deel eraf kunt tillen om te corrigeren. Hierdoor is er maar een heel klein motortje nodig voor een grote inspanning. Dat vind ik erg mooi gedaan.’

Bediengebouw Prinses Beatrixsluis

20 jaar geleden werd er een modern bediengebouw aan de sluis toegevoegd, van waaruit de bedienaars goed zicht hadden op de bewegingen in de sluis. ‘Nu gebruiken de bedienaars camera’s, waardoor het niet meer nodig is om vanuit het bediengebouw rechtstreeks zicht op de sluis te hebben. De bedienruimte verhuisde naar de inmiddels grondig gerenoveerde en geïsoleerde witte sluiswachterswoningen die ook bij de originele sluis hoorden. Het moderne bediengebouw is inmiddels, net als de loopbrug er naartoe, gesloopt. Hiermee wordt de monumentale sluis meer teruggebracht in de originele staat.’

Machinekamer

Na alle renovatiewerkzaamheden wordt vlakbij 1 van de heftorens een deel van de originele machinekamer opgesteld, zodat de werking hiervan voor het publiek goed zichtbaar wordt. ‘We hopen dat deze bijzondere opstelling tijdens het publieksevenement van de Prinses Beatrixsluis op Monumentendag op zaterdag 14 september 2019 klaar staat om bewonderd te worden.‘

Ongeval werkzaamheden Prinses Beatrixsluis

De renovatie van kolk 2, de middelste van de 3, was net afgerond toen op 3 juni 2019 een ongeval plaatsvond. Twee medewerkers van Sas van Vreeswijk, raakten bekneld. Gelukkig vielen hun verwondingen mee en waren ze diezelfde avond weer thuis. De 1e kolk was vanwege de renovatie buiten gebruik. Ook kolk 2 is toen als voorzorgsmaatregel buiten gebruik gesteld en op 25 juni 2019 weer in gebruik genomen. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Het ongeval heeft gevolgen voor de (planning van de) renovatie van kolk 1, die meteen werd stilgelegd. De verdere planning en de nog benodigde stremmingen zijn op dit moment nog niet duidelijk.

Meer nieuws Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Onderliggende pagina's