Polder Stededijk: bevers, vossen en oude wateringangen

Interview

Polder Stededijk: bevers, vossen en oude wateringangen

Gepubliceerd op: 09 juli 2019- Laatste update: 09 juli 2019 12:53 uur

Precies 2 jaar geleden werd de herinrichting van polder Stededijk nabij Dordrecht officieel opgeleverd, als onderdeel van de uitvoering Kaderrichtlijn Water. Het doel was om een zoetwatergetijdengebied te creëren, bestaande uit kreken, slikplaten, wilgenvloedbos en biezen- en rietzones met mogelijkheden voor wandelrecreatie. ‘De strakke aanleglijnen zien we al vervagen.’

Met de bevers gaat het bijzonder goed, er zijn veel reeën gezien en de vos is ook al gespot. In polder Stededijk is eigenlijk al heel snel fraaie natuur ontstaan, stelt Henk Bronkhorst, hoofd beheer Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Dat geldt ook voor de groeiende aanwezigheid van vissen, insecten en planten in het gebied. Biesboschgidsen monitoren de ontwikkeling met veel belangstelling.

Kreken in open verbinding Doode Kikvorschkil

Het natuurgebied, tussen 1966 en 1983 deels in gebruik als stortplaats, was al eerder gesaneerd. In 2015 werd het plan ondertekend om er een zoetwatergetijdengebied te laten ontstaan. Door het aanleggen van enkele kreken die in open verbinding staan met de Doode Kikvorschkil. Zoiets kost tijd, weet Bronkhorst: ‘Bij de oplevering 2 jaar geleden zag het er allemaal heel strak en geordend uit. Nu zie je de natuur steeds meer invloed winnen, de strakke lijnen verdwijnen.’

Stilte en rust

Die ontwikkeling stimuleert Parkbeheer: ‘We beheren het gebied namens de gemeente Dordrecht, maar laten vooral de natuur zijn gang gaan. Er is een rondlopend wandelpad, over de dijk. Dat houden we begaanbaar, verder grijpen we nergens in.’ De beheerder zou best meer bezoekers willen, echte natuurliefhebbers die van stilte en rust houden, maar heeft ook te maken met de beperkte toegankelijkheid van het gebied.

‘Te voet moet je over de sluisdeur, waarvoor we slechts 1 à 2 keer per jaar toestemming vragen. Omdat je er verder alleen met een eigen bootje kunt komen, verhuurt het Biesboschcentrum Dordrecht fluisterbootjes en kun je groepsgewijs deelnemen aan educatieve excursies.'

Cultuurhistorische waarden

Het Parkschap verzorgt deze excursies met een elektrische boot, met aan boord een gids die tijdens de vaartocht en de wandeling veel vertelt over de zich ontwikkelende getijdennatuur. De gids wijst ook op de cultuurhistorische waarden die bewaard zijn gebleven: ‘Zoals oude wateringangen, oude sluisjes en oude dammen die deels intact zijn gehouden. Er is een kade hersteld die op de Kikvorschpolder is aangesloten, de voormalige poldergrens is weer herkenbaar gemaakt. Zo’n excursie is echt veel breder dan “kijk, daar vliegt die en die vogel”.’

Meer informatie over de excursies in polder Stededijk is verkrijgbaar bij het Biesboschcentrum Dordrecht. Het is ook mogelijk om een mail naar het Biesboschcentrum te sturen.

Meer nieuws over Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Onderliggende pagina's