Overnachtingsplaatsen scheepvaart Gorinchem: de stand van zaken

Nieuwsbericht

Overnachtingsplaatsen scheepvaart Gorinchem: de stand van zaken

Gepubliceerd op: 15 juli 2019- Laatste update: 15 juli 2019 09:58 uur

Het is langere tijd stil geweest rond de aanleg van de overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart in Gorinchem. Maar sinds het voorjaar van 2019 zit er schot in de zaak. Het bestemmingsplan is onherroepelijk, er is een opdrachtnemer en er is een planning voor de werkzaamheden. In deze nieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de stand van zaken.

Waarom overnachtingsplaatsen in Gorinchem?

De Nieuwe Merwede, de Boven Merwede en de Beneden Merwede behoren tot het hoofdvaarwegennet van ons land met steeds meer en steeds grotere schepen. Om het scheepvaartverkeer veilig en vlot te laten verlopen, is het nodig de ankerplaatsen in de rivier op te heffen. Aan de rand van de rivieren konden binnenvaartschippers voor anker gaan om te voldoen aan de verplichte rusttijden in het kader van de vaartijdenwet. In plaats daarvan legt Rijkswaterstaat om de 30 km aparte overnachtingsplaatsen aan. De geplande overnachtingsplaatsen in Gorinchem aan de Krinkelwinkel bieden ruimte aan 4 binnenvaartschepen.

Omgeving zo min mogelijk belast

In 2017 sloot Rijkswaterstaat een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Gorinchem voor de nieuwe overnachtingsplaatsen. De Krinkelwinkel was de voorkeursvariant in het milieueffectrapport die Rijkswaterstaat in 2016 opstelde. 

Om de omgeving zo min mogelijk te belasten, zijn de overnachtingsplaatsen zo ingedeeld dat schippers weinig hoeven te manoeuvreren. Bovendien wordt het gebruik van stroomaggregaten beperkt en maken de schepen gebruik van stroomvoorzieningen aan wal. Om ruimte te maken voor de overnachtingsplaatsen, meren de vaartuigen van politie voortaan iets verderop af tussen de Krinkelwinkel en de Nieuwe Wolpherensedijk.

Groen licht Raad van State

Rijkswaterstaat kan met de realisatie beginnen nu de Raad van State in april 2019 groen licht heeft gegeven voor de aanleg van de overnachtingsplaatsen in Gorinchem. Daarmee werd het bestemmingsplan onherroepelijk en kwam er een einde aan de rechtsgang rond het beroep dat tegen het bestemmingsplan was ingediend. De Raad van State verklaarde het beroep niet ontvankelijk en oordeelde dat Rijkswaterstaat al in een vroeg stadium voldoende had ondernomen om overlast tijdens de werkzaamheden te voorkomen, evenals eventuele gevolgen zoals wateroverlast.

Goede samenwerking

Beleidsmedewerker Peter van der Werff (Ruimtelijke Ordening Gorinchem) is blij met de uitspraak: ‘De gemeenteraad had het bestemmingsplan al in 2017 goedgekeurd, maar nu is het onherroepelijk. We hadden deze uitspraak wel verwacht, omdat we van tevoren alles goed hadden onderzocht. Als gemeente en Rijkswaterstaat hebben we in dit proces goed samen opgetrokken en ook gezamenlijk verweerschriften opgesteld.’

Gorinchem vindt het belangrijk om aan het project mee te werken en een rustplaats te kunnen bieden voor schippers: ‘We zijn een stad aan het water. We onderschrijven het belang dat het scheepvaartverkeer veilig is en dat er voldoende overnachtingsplekken aanwezig zijn waar schippers voor anker kunnen gaan,’ aldus Van der Werff.

Meer nieuws Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen

Onderliggende pagina's