Nieuwe Waddenloods plek voor vissers, beheerders en bezoekers

Nieuwsbericht

Nieuwe Waddenloods plek voor vissers, beheerders en bezoekers

Gepubliceerd op: 01 juli 2019- Laatste update: 01 juli 2019 10:01 uur

‘De Waddenloods is een mooie stap op weg naar een stevige samenwerking in het waddengebied’. Dat zei Jesler Kiestra, hoofd Staatsbosbeheer Fryslân op 29 juni 2019 bij de opening van deze ‘werkplaats voor visserij en waddenbeheer’ (een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de Stichting Geïntegreerde Visserij) in Lauwersoog.

Elze Klinkhammer, directeur bij Rijkswaterstaat, zei het volgende: ‘Waardevol dat Rijkswaterstaat als natuurbeheerder van de Waddenzee samen met medebeheerders en gebruikers kan werken aan het behoud van het prachtige werelderfgoed.’

In de Waddenloods werken de beheerders van het oostelijke waddengebied, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat samen met de Stichting Geïntegreerde Visserij. De partijen hopen dat de Waddenloods uitgroeit tot een ontmoetingsplek voor beheerders, vissers, onderzoekers, studenten en bezoekers. Iedereen die werkt op het wad, geniet van het wad of verblijft op het wad is van harte welkom.

Werelderfgoed Waddenzee

De Waddenzee is een kwetsbaar natuurgebied. Samenwerking tussen beheerders en andere partijen is belangrijk als het gaat om de bescherming van dit gebied. Een gezamenlijke ontmoetingsplek stond al langere tijd op het verlanglijstje van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Zo kan er snel overlegd en geschakeld worden. Lauwersoog is een goede plek voor dit ontmoetingskantoor: de haven heeft duurzaamheidsambities die passen bij het Werelderfgoed en er komen bovendien veel bezoekers in de haven. Bezoekers die we graag meer willen vertellen over hoe en waarom we de Waddenzee beheren zoals we dat doen.

Visserijonderzoek Waddenzee

De mogelijkheid samen met de Stichting Geïntegreerde Visserij (SGV) de Waddenloods in Lauwersoog te betrekken, is voor alle partijen een mooie kans om samen verder te werken aan Werelderfgoed Waddenzee. De SGV zet zich al jaren in voor een balans tussen duurzame visserij en natuur. Het visonderzoek door studenten van hogescholen en universiteiten dat in de loods plaatsvindt, is belangrijk voor dat doel, maar ook voor het vergroten van onze kennis over de onderwaternatuur. Kennis die we overigens graag delen met iedereen die aan komt waaien in de nieuwe Waddenloods.

Onderliggende pagina's