Nieuwe editie De Lichtkogel gaat dieper in op opkomende stoffen

Nieuwsbericht

Nieuwe editie De Lichtkogel gaat dieper in op opkomende stoffen

Gepubliceerd op: 01 juli 2019- Laatste update: 01 juli 2019 13:48 uur

De nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel brengt nieuwe manieren van kijken naar en denken over het thema opkomende stoffen voor het voetlicht. Opkomende stoffen zijn (nieuwe) chemische stoffen waarvan de gevolgen en risico’s voor mens en milieu nog onduidelijk zijn.

Chemie speelt een grote rol in onze samenleving. Zo worden chemische stoffen toegepast in tal van producten die we dagelijks gebruiken: van cosmetica en schoonmaakmiddelen tot waterafstotende kleding. Op zoek naar nog effectievere eigenschappen worden er voortdurend nieuwe stoffen ontwikkeld. Deze stoffen en hun bijproducten en afbraakproducten bereiken de waterketen op verschillende manieren.

Gevolgen en risico’s

De gevolgen en risico’s voor mens en milieu van veel van deze opkomende stoffen zijn nog onduidelijk. Door betere meetmethoden kunnen we ze wel beter meten dan vroeger. Daarnaast blijkt steeds vaker dat er (groepen) stoffen zijn die reden tot zorg geven. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen tegemoet treden? Een benadering per stof lijkt niet meer werkbaar. Maar hoe dan wel? De artikelen in de nieuwe editie van trendcahier De Lichtkogel benaderen deze vragen op verschillende manieren: van uitleg over het onderwerp en perspectieven van verschillende stakeholders tot specifieke casussen en nieuwe benaderingen.

Lichtkogel Experience

Bij de uitgave van De Lichtkogel over opkomende stoffen organiseren we ook een Experience, waarin we het gesprek over opkomende stoffen ‘live’ met elkaar voortzetten. Op 12 september 2019 verzorgt het programma Strategische Verkenningen samen met Chemelot en Sitech Services – ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van IAZI, de integrale waterzuiveringsinstallatie op Chemelot – een symposium op de Brightlands Campus te Geleen. 

Van 12.00 tot 17.00 uur kunnen de deelnemers luisteren naar verschillende sprekers en meepraten over onder andere de rol van waterzuivering binnen verduurzaming, ontwikkelingen op het gebied van microbiologie en de laatste bevindingen van de bestuurlijke versnellingstafel opkomende stoffen. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar De Lichtkogel.

Over De Lichtkogel

Trendcahier De Lichtkogel fungeert voor Rijkswaterstaat als platform voor de dialoog met partners over nieuwe trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de consequenties voor onze organisatie(s). De Lichtkogel verschijnt 3 keer per jaar en kent telkens een ander centraal thema. Alle eerdere edities van De Lichtkogel zijn te vinden op de pagina Strategische verkenningen. Heeft u een goed idee voor een thema of onderwerp voor de Lichtkogel, laat het ons dan weten door een e-mail naar De Lichtkogel te sturen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's