Klachten geluidshinder Prinses Beatrixsluis serieus genomen

Interview

Klachten geluidshinder Prinses Beatrixsluis serieus genomen

Gepubliceerd op: 23 juli 2019- Laatste update: 19 juli 2019 10:41 uur

In februari 2019 waren voor het eerst de verplichte waarschuwingssignalen te horen bij het sluiten van de deuren van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis. Het geluid viel menig omwonende in Vreeswijk rauw op het dak, zeker bij oostenwind werden er ook mensen wakker van. Reden voor Rijkswaterstaat om snel in overleg met de bewoners te gaan en gerichte maatregelen te nemen.

In gesprek met buurtbewoners over geluidsoverlast gedurende renovatie Prinses Beatrixsluis

Voor de Beatrixsluis gelden Europese machineveiligheidsrichtlijnen, die een waarschuwingssignaal verplicht stellen als een van de sluisdeuren in beweging wordt gezet én als er water door de kleppen in de deuren begint te stromen. ‘We wilden de klachten die we ontvingen, vanzelfsprekend goed gaan onderzoeken’, legt Anko Grootveld, assistent omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, uit. ‘Maar als eerste hebben we met tijdelijke maatregelen direct de geluidsoverlast voor de omwonenden geminimaliseerd. Van de tien luidsprekers hebben we er acht tijdelijk uitgezet en we hebben de sluismeesters per marifoon de schippers laten inlichten wanneer er water door de deuren komt. Om te garanderen dat ze dat ook midden in de nacht zouden doen, hebben we er in die eerste periode continu iemand naast geposteerd om dat in de gaten te houden.’

Aard van de toon

De maatregelen gaven Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk tijd om geluidsmetingen te laten verrichten door Bouwrisk BV, een onafhankelijk expertbureau. Hieruit kwam naar voren dat schippers, binnen de veiligheidsnormen, ook voldoende gewaarschuwd worden door waarschuwingssignalen met een wezenlijk lager volume (103 dB voor het waarschuwingssignaal als de deuren gaan bewegen en 93 dB voor wanneer er water door de kleppen in de deur gaat stromen) dan de oorspronkelijke 108 dB. ‘Nog belangrijker was misschien wel het bijstellen van de aard van de toon’, blikt Grootveld terug. ‘In plaats van het sterk alarmerende “whoop whoop”-geluid, waarschuwen we nu via een gestrekte toon. Dat klinkt niet doordringender of urgenter dan een achteruitrijdende vrachtwagen.’

Houvast

Het intensieve, open contact met de omwonenden was voor Grootveld van groot belang. ‘Bij het begin van de klachten zijn we meteen in overleg gegaan en op 6 maart 2019 hebben we in Vreeswijk een informatiebijeenkomst georganiseerd. Bovendien hebben we iedereen die op de Facebookpagina Prinses Beatrixsluis een vraag stelde persoonlijk antwoord gegeven en een keer huis aan huis geflyerd om iedereen te bereiken.’ Bewoner Arjan Verheul valt Grootveld bij: ‘Na het overleg van 6 maart zijn met Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk goede afspraken gemaakt. De transparante manier van communiceren hebben we als zeer prettig ervaren. Het gaf ons genoeg houvast om medebewoners te informeren, wat geleid heeft tot een gezamenlijke leefbare oplossing.’

Oostenwind

De geluidshinderklachten verdwenen, wat begin juni van 2019 werd gevierd in een gezellige buurtborrel. Grootveld: ‘We hebben aanpassingen kunnen doen die de veiligheid op geen enkele manier in gevaar brachten. Natuurlijk zullen inwoners, zeker bij oostenwind, af en toe geluid uit de sluis horen. Maar ze kwalificeren het niet langer als overlast, dat is een wezenlijk verschil.’

Meer nieuws Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Onderliggende pagina's