Kijken bij de waterburen

Nieuwsbericht

Kijken bij de waterburen

Gepubliceerd op: 01 juli 2019- Laatste update: 01 juli 2019 13:52 uur

Droge zomers, de voedseltransitie en dataficatie. Zomaar enkele trends die het waterbeheer in Nederland gaan raken. Maar staan deze trends ook op het netvlies bij de waterschapsbesturen?

De Unie van Waterschappen (UvW) heeft het programma Strategische verkenningen van Rijkswaterstaat gevraagd om samen met hen de bestuursprogramma’s van de 21 waterschappen op trends te analyseren met behulp van de PESTELD-methodiek. Michiel Overkamp, adviseur bij het programma Strategische verkenningen van Rijkswaterstaat, legt uit dat PESTELD staat voor Politiek, Economie, Sociaal-maatschappelijk, Technologie, Ecologie en milieu, juridisch (Legal) en Demografie. ‘Deze invalshoeken helpen om systematisch naar de ontwikkelingen in onze omgeving te kijken. Ze vormen een belangrijk hulpmiddel voor het werk van ons team.’

Trends en blinde vlekken

Overkamp legt uit dat het doel van de analyse is om trends en blinde vlekken bij de waterschappen in kaart te brengen. ‘Met de uitkomsten kan de Unie van Waterschappen (UvW) een toekomstgerichte discussie aangaan. Ook leveren de uitkomsten input voor hun nieuwe bestuursprogramma. Daarnaast leert de UvW werken met deze systematiek. Ook voor Rijkswaterstaat zijn de uitkomsten relevant', aldus Overkamp. ‘Voor ons is het nuttig om te weten waar de aandacht van de waterschappen naartoe gaat, vooral ook omdat de waterschappen een belangrijke samenwerkingspartner zijn voor Rijkswaterstaat. Bovendien kunnen we met de analyse nagaan of de door ons gesignaleerde trends door de waterschappen worden gedeeld.’

Bondige publicatie

De resultaten van de analyse worden eind augustus 2019 gepresenteerd tijdens een strategische 2-daagse voor waterschapsbestuurders. ‘We toetsen daar of de trends en blinde vlekken worden herkend’, legt Overkamp uit. ‘Het uiteindelijke resultaat is een bondige publicatie met de belangrijkste resultaten. De publicatie bevat ook onze leerpunten over deze werkwijze.’

Samenwerken aan een leefbaar Nederland

Overkamp benadrukt dat het werk van Rijkswaterstaat nauw verbonden is met dat van de waterschappen. ‘We kunnen niet zonder elkaar. Daarom werken we aan het versterken van onze samenwerking. We werken immers aan dezelfde onderwerpen, terwijl hierover soms weinig interactie plaatsvindt. Als we vaker de samenwerking opzoeken, is er meer mogelijk. Daarom zetten we in op een bredere alliantie tussen beide organisaties. Dit project vormt hier een onderdeel van.’

Nieuwsgierig geworden naar dit project om samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen te verdiepen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar Strategische verkenningen.

Meer nieuws Programma Strategische verkenningen

Onderliggende pagina's