Hoofdrol voor de natuur van eb en vloed

Interview

Hoofdrol voor de natuur van eb en vloed

Gepubliceerd op: 09 juli 2019- Laatste update: 09 juli 2019 12:52 uur

Het Eiland van Brienenoord in de Nieuwe Maas is al een prachtig natuurgebied, maar het wordt op korte termijn nog mooier. In samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat realiseert de gemeente Rotterdam er een van in totaal 4 getijdenparken, met plek voor bijzondere planten, vissen en vogels. De verwachting is dat de ontwikkeling van dit rivierlandschap begin 2020 een aanvang neemt.

De verandering van het Eiland van Brienenoord in een getijdenpark past voor de gemeente Rotterdam prima in een groter geheel, vertelt projectleider Mariët Pors. Zo komen er nog 3 andere getijdenparken, bij Groene Poort Zuid, de Nassauhaven en de Maashaven. ‘Verder maken we een verbinding met andere ontwikkelingen, zoals Feyenoord City en Stadionpark. Ter hoogte van de jachthaven bouwen we een 2e brug, om het eiland aan te sluiten op Rondje Stadionpark, een 5 km lang pad over Rotterdam-Zuid voor fietsers, hardlopers en wandelaars.’

Het zou mooi zijn als meer Rotterdammers het Eiland van Brienenoord als recreatiegebied ontdekken, maar wel op een extensieve manier: ‘We denken daarbij vooral aan wandelaars die de natuur willen beleven en soms een beetje van de paden af willen.’

Afvlakken oevers

Maar de hoofdrol in het toekomstige getijdenpark is toch echt weggelegd voor de natuur. ‘Wij doen mee vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water, legt adviseur omgeving Harry Wassink van Rijkswaterstaat uit. ‘Die verplicht ons om de waterkwaliteit te verbeteren, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Nu zijn de oevers hier nogal steil, waardoor vissen nauwelijks ruimte hebben om te schuilen.'

'Omdat we de oevers gaan afvlakken, krijgen eb en vloed er invloed. Zo kan de gewenste micro- en macrofauna, levend op de grens van zoet en zout water, zich er ontwikkelen. Hierdoor wordt het gebied bovendien interessanter voor bijvoorbeeld watervogels. Maar voor Rijkswaterstaat gaat het om de onderwaternatuur.’

Ecologisch werkprotocol

Het ontwerp voor Getijdenpark Brienenoord is vastgesteld. Na de zomer start de aanbesteding van zowel de getijdennatuur als de 2 bruggen. De verwachting is dat de aanbesteding voor het eind van 2019 rond zal zijn, waarna in 2020 de uitvoering kan beginnen. Pors: ‘Vergeet vervolgens niet dat het ecologisch werkprotocol voorschrijft dat je in een jaar ongeveer in de helft van de maanden de natuur met rust moet laten. Op dit moment schatten we daarom in dat het getijdenpark in 1,5 tot 2 jaar klaar zal zijn.’

Wil je meer nieuws over het getijdenpark Eiland van Brienenoord? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam.

Meer nieuws Uitvoering Kaderrichtlijn Water

Onderliggende pagina's