GDWS en Rijkswaterstaat ondertekenen samenwerkingsconvenant

Nieuwsbericht

GDWS en Rijkswaterstaat ondertekenen samenwerkingsconvenant

Gepubliceerd op: 23 juli 2019- Laatste update: 23 juli 2019 09:07 uur

Om waterbouwprojecten sneller en efficiënter te realiseren ondertekenen de Duitse Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt en Rijkswaterstaat een samenwerkingsconvenant.

Vandaag hebben de Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) prof. dr. ing. Hans-Heinrich Witte en de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, mevrouw mr. drs. Erica Slump, in Duisburg een samenwerkingsconvenant ondertekend. Het doel van het convenant is het bevorderen en versnellen van dringend noodzakelijke verkeersinfrastructuurprojecten op de Duitse en Nederlandse waterwegen door gebruik te maken van elkaars ervaring en specialistische kennis.

Tekort aan ingenieurs

Tegen de achtergrond van de demografische verandering van de bevolking en het daardoor ontstaan van een tekort aan ingenieurs (gekwalificeerd personeel), willen beide landen bij het realiseren van nieuwbouw- en onderhoudsprojecten langdurig samenwerken.

Prof. dr. ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt: 'We willen de uitvoering van de komende waterbouwkundige projecten in Duitsland en Nederland versnellen. Daarom brengen we onze knowhow samen. Rijkswaterstaat heeft jarenlange ervaring met nieuwe contractvormen zoals Design en Build en wij hebben uitgebreide kennis van gestandaardiseerde bouwmethoden. We willen zo van elkaar profiteren.'

Uitwisseling kennis en expertise

De GDWS is van plan om proefprojecten te starten met voor de Generaldirektion nieuwe contractvormen. Rijkswaterstaat zal een ondersteuningsteam beschikbaar stellen om te helpen bij het opzetten hiervan. In ruil daarvoor levert de GDWS experts die Rijkswaterstaat adviseren technische kennis en standaardprocedures. Daarnaast hebben GDWS en Rijkswaterstaat een stuurgroep ingesteld en een uitwisselingsprogramma opgezet.

Mr. drs. Erica Slump, hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland: 'Als goede buren werken we al succesvol samen in de grensregio's. Omdat waterwegen en scheepvaart niet gebonden zijn aan nationale grenzen. Met deze samenwerkingsovereenkomst gaan we nu een stap verder. De GDWS heeft uitgebreide kennis op het gebied van technologie en standaardisatie en Rijkswaterstaat heeft uitgebreide ervaring met andere contractvormen. Rijkswaterstaat zal de GDWS helpen bij het ontwikkelen van deze contracten. Dit is een goed voorbeeld van ‘goed noaberschap’. Samen zijn we zo beter voorbereid op toekomstige uitdagingen.'

De Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt en Rijkswaterstaat zijn van plan de vandaag overeengekomen samenwerking verder uit te werken en langdurig samen te werken. Het gemeenschappelijke doel is om de gebruik van de Duitse en Nederlandse binnenwateren te versterken en mogelijke beperkingen van de scheepvaart te voorkomen.

Onderliggende pagina's