Droogte vooral op hoge gronden merkbaar

Nieuwsbericht

Droogte vooral op hoge gronden merkbaar

Gepubliceerd op: 10 juli 2019- Laatste update: 10 juli 2019 14:58 uur

Door de regen van de afgelopen dagen (juli 2019) is het neerslagtekort minder snel gestegen. In het oosten en midden van het land en het westen van Zeeland blijft het neerslagtekort echter hoog.

Vooral op de hoge gronden zijn de grondwaterstanden laag en vallen beken droog. In die gebieden hebben de waterschappen onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. De waterschappen en Rijkswaterstaat houden op de hoge gronden zoveel mogelijk zoet water beschikbaar.

Wateraanvoer Maas en Rijn

De wateraanvoer vanuit de Maas en de Rijn blijft komende weken voldoende om aan de watervraag te voldoen. De situatie in de laaggelegen delen van Nederland, met de mogelijkheid van wateraanvoer vanuit de grote rivieren is grotendeels normaal. Er zijn wel diverse waarnemingen van blauwalgen en op enkele locaties geldt een negatief zwemadvies. Voor meer informatie kunt u terecht op de website over zwemmen in natuurwater.

Maatregelen scheepvaart

Voor de scheepvaart zijn er op dit moment geen maatregelen van kracht.

Droogtemonitor en LCW

Wanneer er sprake is van een (dreigend) watertekort of droogte, stelt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) een droogtemonitor op. Hierin worden de huidige situatie en de verwachtingen beschreven voor een eventueel watertekort of droogte. De informatie is gebaseerd op gegevens van waterschappen, KNMI en Rijkswaterstaat. In een periode van daadwerkelijke droogte verschijnt de droogtemonitor elke twee weken of vaker als dat nodig is.

Dagelijkse monitoring droogte

Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen (jaarlijks van april tot oktober) gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is.

Onderliggende pagina's