Binnenvaartschip tegen brug over Van Starkenborghkanaal in Groningen gevaren

Nieuwsbericht

Binnenvaartschip tegen brug over Van Starkenborghkanaal in Groningen gevaren

Gepubliceerd op: 26 juli 2019- Laatste update: 26 juli 2019 10:34 uur

In de nacht van donderdag op vrijdag 26 juli 2019 heeft een binnenvaartschip de Busbaanbrug gelegen over het Van Starkenborghkanaal in Groningen aangevaren.

De brug en het Van Starkenborghkanaal zijn korte tijd gestremd geweest voor verkeer en vaarweggebruikers. Uit de inspectie van Rijkswaterstaat en gemeente Groningen blijkt dat de brug licht beschadigd is, maar dit levert geen gevaar op. Op een later moment wordt de schade hersteld. Het schip is afgesleept naar de Oostersluis.

Belangrijke schakel in Noord-Nederlandse economie

De Busbaanbrug is 1 van de bruggen die de komende jaren vervangen wordt op de hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl. De hoofdvaarweg Lemmer–Delfzijl is 1 van de belangrijkste vaarwegen van ons land en vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam–Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie.

Verbetering hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl voor een vlotte, veilige en duurzame doorvaart. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en acht bruggen wordt vervangen. Zo is toename van de scheepvaart mogelijk en is de weg vrij voor meer transport over water. Dit is goed voor de noordelijke economie, de filedruk en de reductie van de uitstoot van CO2.

Onderliggende pagina's