Besluit zandsuppletie Schiermonnikoog uitgesteld

Nieuwsbericht

Besluit zandsuppletie Schiermonnikoog uitgesteld

Gepubliceerd op: 17 juli 2019- Laatste update: 17 juli 2019 10:33 uur

Rijkswaterstaat heeft het besluit over een zandsuppletie op Schiermonnikoog met een jaar uitgesteld. Samen met het eiland en experts zal komend jaar gekeken worden hoe de kust zich ontwikkelt en of er naast een zandsuppletie alternatieve oplossingen zijn om de waterveiligheid te waarborgen.

In 2020 volgt een nieuw besluit over een mogelijke zandsuppletie. Een suppletie zal daardoor op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden.

Natuurlijke nieuwe zandplaat Schiermonnikoog

De verwachting is namelijk dat op termijn een nieuwe zandplaat met het eiland zal verhelen en zo op natuurlijke wijze nieuw zand naar het eiland brengt. Het is echter erg onzeker wanneer de kust weer zal gaan aangroeien. Voor Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân staat de veiligheid voorop. Uit gezamenlijk onderzoek blijkt dat door uitstel van de suppletie de veiligheid van het eiland voorlopig niet in het geding komt.

Meerjarig programma Schiermonnikoog

Om de Waddeneilanden te beschermen tegen de Waddenzee, versterkt Rijkswaterstaat sinds de jaren 90 de eilandkusten met zand uit de Noordzee. Dit doen we op plekken waar aanhoudend erosie optreedt en functies in het geding zijn, bijvoorbeeld de waterveiligheid. Rijkswaterstaat meet jaarlijks de hele Nederlandse kust in en maakt berekeningen om te kijken hoe snel de erosie gaat. Op basis van deze berekening bekijken we welke locaties worden opgenomen in het meerjarig zandsuppletie-programma. Voordat daadwerkelijk wordt gestart met een suppletie wordt altijd overleg gevoerd met de bij kustbeheer betrokken partijen. Zoals in het geval van Schiermonnikoog met de eilanders, de gemeente, ondernemers, Wetterskip Fryslan en Natuurmonumenten. Rijkswaterstaat hecht er veel belang aan om waar mogelijk samen met stakeholders de verschillende doelen, zoals waterveiligheid, natuurbeheer en recreatie, te realiseren.

Onderliggende pagina's