Wat is de stand van zaken omtrent het tracébesluit ViA15?

Nieuwsbericht

Wat is de stand van zaken omtrent het tracébesluit ViA15?

Gepubliceerd op: 21 juni 2019- Laatste update: 21 juni 2019 13:15 uur

Tot half april 2019 konden belanghebbenden beroep aantekenen tegen het gewijzigd tracébesluit A12/A15 Ressen–Oudbroeken (ViA15). Door de nieuwe beroepen zijn er een aantal zaken aan het tracébesluit toegevoegd.

De Raad van State ontving in totaal 34 nieuwe beroepen. Daarvan hadden 31 organisaties en personen ook in 2017 beroep aangetekend. Zij hebben nog zaken toegevoegd. Marike Broos, plaatsvervangend omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, vertelt over de stand van zaken.

Uitspraak over het Tracébesluit ViA15

‘We verwachten dat de Raad van State in de tweede helft van dit jaar de beroepen behandelt en een uitspraak doet over het tracébesluit’, vertelt Broos. ‘De beroepen gaan over verschillende zaken. Ten eerste over nieuwe onderzoeken naar effecten op de natuur. En maatregelen om die te verminderen en compenseren. Ook het niet langer gebruiken van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) komt aan bod. Net als de gebruikte verkeersberekeningen en eerder ingebrachte onderwerpen. Denk aan geluidhinder en negatieve gevolgen voor de leefbaarheid.’

Project ViA15 niet in de wachtstand

Maar het project ViA15 staat zeker nu niet in de wachtstand, benadrukt Broos: ‘We zijn druk met het aanbestedingsproces waarin we een aannemer contracteren. Begin 2020 verwachten we de opdracht voor de aanleg van de A15 en verbreding A12/A15 te gunnen. In het najaar van 2020 kan de aannemer dan starten met de eerste werkzaamheden buiten. Daarnaast zoeken we op dit moment aannemers voor het kappen van bomen en de sloop van de door Rijkswaterstaat aangekochte woningen binnen de tracégrens. Ook zijn we druk bezig met de laatste archeologische onderzoeken, het aankopen van benodigde gronden en een onderzoek naar de samenstelling en de draagkracht van de bodem. En wordt er een nieuw flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. De huidige werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen zijn naar verwachting eind 2019 gereed’, zo sluit de omgevingsmanager af.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Onderliggende pagina's