Wat is de opbrengst van 3 jaar Green Deal Duurzaam GWW 2.0?

Nieuwsbericht

Wat is de opbrengst van 3 jaar Green Deal Duurzaam GWW 2.0?

Gepubliceerd op: 03 juni 2019- Laatste update: 04 juni 2019 13:50 uur

Hoe maak je als rijksoverheid samen met andere overheden en marktpartijen een slag naar een duurzamere bouwsector? Dit gebeurt onder meer in zogenoemde Green Deals. Zo neemt Rijkswaterstaat deel aan de Green Deal Duurzaam GWW, waarvan versie 2.0 zo’n 3 jaar geleden van start ging. Hoe staat het met deze deal en wat zijn de opbrengsten tot nu toe?

In de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 hebben meer dan 100 partijen met elkaar afgesproken om duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure te borgen en een duurzame aanpak te ontwikkelen aan de hand van projecten en praktijkervaringen. ‘Doel is om in 2020 100% van de projecten volgens de afspraken binnen de Green Deal te draaien’, vertelt Dik de Weger, senior adviseur duurzaamheid bij Rijkswaterstaat. ‘Zowel bij aanleg als bij beheer en onderhoud. En steeds in alle fasen van een project: verkenning en planvorming, programmering, aanbesteding en realisatie, en in de gebruiksfase.’

Besparingsopgave

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 zet sterk in op een duurzame procesaanpak. ‘Samen met de sector werkt Rijkswaterstaat in het kader van de Green Deal aan een duurzame aanbesteding’, aldus De Weger. ‘Alle stappen, van uitvraag tot aan opdrachtverlening, zijn gebaseerd op duurzaamheid. In al onze aanbestedingen verlenen we bijvoorbeeld gunningsvoordeel op basis van het CO2-prestatieladdercertificaat van de opdrachtnemer. Ook stimuleren we in onze uitvraag marktpartijen om in de uitvoering met zero-emissiebouwplaatsen te werken, waarbij het materieel zo weinig mogelijk CO2-uitstoot.’

Duurzaamheid kwantificeren

Een belangrijke ontwikkeling in de aanbesteding is het kunnen kwantificeren van de duurzaamheidsprestaties van een ontwerp, legt De Weger uit. ‘Met een speciale rekenmethode, DuboCalc, brengen we de verschillende milieueffecten van een materiaal, bouwwerk of -methode in kaart. De methode rekent deze milieueffecten om tot 1 getal: de Milieu Kosten Indicator (MKI). Alles kan worden doorgerekend: materialen, energie van transport, energieverbruik op het bouwterrein, et cetera. Hoe lager de MKI van een ontwerp, des te groter het gunningsvoordeel dat een marktpartij krijgt in de aanbesteding.’

Vroegere kwantificering

Toch vindt De Weger dat het nog beter kan met de verduurzaming van de procesaanpak. Inspiratie vindt hij in Zweden. ‘Daar kwantificeren ze duurzaamheid al in de verkennings- en planuitwerkingsfase, terwijl wij in Nederland tot voor kort DuboCalc pas in de contractvoorbereiding inzetten.' 

'Rijkswaterstaat onderzoekt nu hoe we DuboCalc ook al in een eerdere fase kunnen gebruiken voor het berekenen van de milieuaspecten van de verschillende alternatieven, zodat we duurzaamheid kunnen laten meewegen in de variantkeuze. Je kijkt dan niet naar de MKI op detailniveau, bijvoorbeeld per materiaal, maar naar de MKI per hele module. Op die manier kom je uiteindelijk tot een nog lagere netto duurzaamheidsbelasting van een project. Voor Zweden al realiteit, voor ons nog toekomstmuziek, maar wel van een hele nabije toekomst.’

Een uitgebreide versie van dit artikel verscheen eerder in het magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.

Onderliggende pagina's