Veiligheid op bouwterrein zeesluis IJmuiden creëer je samen

Interview

Veiligheid op bouwterrein zeesluis IJmuiden creëer je samen

Gepubliceerd op: 13 juni 2019- Laatste update: 13 juni 2019 16:50 uur

Op de bouwplaats van de grote zeesluis in IJmuiden zijn op een gemiddelde werkdag zo’n 500 mensen aan het werk. Dat betekent dat de vele werkzaamheden plaatsvinden op een relatief kleine ruimte. Jutta Leibfried is veiligheidsmanager bij OpenIJ en zet zich samen met haar veiligheidsteam in voor de veiligheid van alle werknemers op de bouwplaats.

‘Het doel van ons team van veiligheidskundigen is dat iedere collega ’s avonds weer gezond naar huis gaat,’ vertelt Leibfried. ‘Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het borgen van de veiligheid kost aandacht en input van iedereen. Veiligheid creëer je samen.’

Veiligheidscheck op iedere fase

Het veiligheidsteam is betrokken bij iedere fase van het project IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis, van ontwerp tot oplevering. Leibfried: ‘Ieder plan komt eerst langs ons. Wij controleren de plannen op diverse integrale veiligheidsthema’s, zoals arbeidsveiligheid. Afgelopen week ontvingen we bijvoorbeeld een werkinstructie van het coaten van een combiwand. Onze conclusie was dat er te weinig aandacht aan het aspect gezondheid was geschonken. Zo was het nog onvoldoende duidelijk welke persoonlijke beschermingsmiddelen de medewerker die de coating aanbrengt, moet dragen. Dit koppelden wij terug naar de werkvoorbereiding en zij dienden vervolgens het plan opnieuw in, mét de volledige informatie. Naast deze checks, lopen onze teamleden ook zelf op de bouwplaats om na te gaan of de werkzaamheden inderdaad volgens afspraak worden uitgevoerd.’

Veiligheidscultuur bouwterrein zeesluis IJmuiden

Het borgen van de veiligheid gaat niet alleen om het opstellen van protocollen. ‘De cultuur is cruciaal,’ vertelt Leibfried. ‘Bij ons is er echt een veiligheidscultuur: iedereen is zich ervan bewust hoe belangrijk veiligheid is. Het Team Operationele Veiligheidskundigen staat buiten tussen de medewerkers, om veiligheidsissues te bespreken en verbeterpunten op te halen. Ze delen complimenten uit, maar schromen ook niet om medewerkers aan te spreken als zij de afspraken niet nakomen. Als er een incident is gebeurd, stellen we een Safety-time-out in. We bespreken dan met elkaar wat er is gebeurd en evalueren hoe we dit hadden kunnen voorkomen. We voeren verbeteringen dus niet alleen top-down door, maar halen ze ook van buiten op. De collega’s buiten zijn immers vakmensen en kunnen een waardevolle bijdrage leveren om de veiligheidscultuur positief te beïnvloeden. Enkele bouwplaatsmedewerkers nemen daarom zitting in de ambassadeursgroep voor veiligheid. Ook zo maken we een verbinding met de bouwplaats. Om aan een gezamenlijke veiligheidscultuur met Rijkswaterstaat te werken, is bovendien een veiligheidscoach aangesteld. Deze veiligheidscoach werkt voor OpenIJ én voor Rijkswaterstaat. Hij helpt ons bruggen tussen de twee organisaties te slaan en zo gezamenlijk een hoger veiligheidsniveau te bereiken.’

Safety Day

Op 20 maart 2019 was de nationale bouwveiligheidsdag. Op die dag organiseerde OpenIJ een Safety Day voor alle medewerkers in de vorm van een spel. ‘Hierbij gaat het uiteraard niet zozeer om het spel, maar om het gesprek dat de medewerkers met elkaar aangaan over veiligheid,’ licht Leibfried toe. ‘Het thema was “Van afspreken naar aanspreken”. Dit sluit goed aan op onze inspanningen ten opzichte van de veiligheidscultuur. Omdat er veel verschillende nationaliteiten bij OpenIJ aanwezig zijn, is het spel in vijf talen beschikbaar gesteld. Uiteraard was het niet mogelijk om deze klus alleen te klaren. We hebben hierbij de grootste onderaannemers een actieve rol gegeven. Zij hebben ook medewerkers geleverd om de sessies in de moedertaal van de bouwplaatsmedewerkers te houden. Achteraf bleek uit verschillende interviews met bouwplaatsmedewerkers dat dit bijzonder werd gewaardeerd.’

Bouw zeesluis IJmuiden is voorbeeldproject

In de zomer van 2018 kwam de directeur-generaal van de Inspectie SZW samen met inspecteurs en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat Utrecht onaangekondigd langs op de bouwplaats. ‘De inspectie was zeer onder de indruk van ons veiligheidsbeleid,’ aldus Leibfried. ‘Deze noemde het project Zeetoegang IJmond zelfs een voorbeeldproject. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op. Maar dit is geen excuus om achterover te leunen en onze focus te verliezen. Veiligheid kent geen concessies. We moeten altijd alert blijven, want een ongeluk zit in een klein hoekje.’

Meer nieuws IJmuiden: bouw nieuwe, grote zeesluis

Onderliggende pagina's