Uitvoerig flora- en faunaonderzoek bij project ViA15

Nieuwsbericht

Uitvoerig flora- en faunaonderzoek bij project ViA15

Gepubliceerd op: 21 juni 2019- Laatste update: 21 juni 2019 13:16 uur

Tijdens het doortrekken van de snelweg A15 en het verbreden van de snelweg A12 (ViA15) gaat Rijkswaterstaat zorgvuldig om met de dieren en planten in het projectgebied. Daarom wordt elke 3 tot 5 jaar een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van deze dieren en planten. In 2019 vindt er ook weer een flora- en faunaonderzoek plaats.

De Europese visotter leeft in het projectgebied van ViA15

Flora- en faunaonderzoek projectgebied ViA15

Om te overleven, zijn dieren en planten afhankelijk van de beschikbaarheid van leefgebied, voedsel en gelegenheden om zich voort te planten. Als er een tekort is aan het een of ander, zoeken sommige een andere plek. De verspreiding van dieren en planten staat dus nooit stil. Daarom onderzoekt Rijkswaterstaat om de paar jaar of er iets is veranderd. Voor beschermde soorten, zoals otters en vleermuizen, is zo’n onderzoek zelfs wettelijk verplicht. De laatste keer dat dit plaatsvond in het projectgebied ViA15, was in 2016. Inmiddels is het tijd voor een update. Met uitzondering van onderzoek naar broedvogels: die waren in 2017 nog aan de beurt.

Rekening houden met dieren en planten

Nog in het voorjaar van 2019 start het onderzoek. Daarin richt Rijkswaterstaat zich op alle beschermde soorten planten, zoogdieren en amfibieën. Voor de meeste soorten loopt het onderzoek tot het einde van het groeiseizoen: september of oktober 2019. In de maanden daarna volgt het onderzoek naar winterverblijven van vleermuizen. De verzamelde informatie wordt gedeeld met de toekomstige aannemer van het project ViA15. Deze kan dan in het ontwerp, uitvoeringswijze en planning rekening houden met de dieren en planten.

Project ViA15 klaar voor de toekomst

Binnen het project ViA15 worden sinds eind 2017 al verschillende maatregelen voor dieren en planten uitgevoerd. Zo realiseerde Rijkswaterstaat 2 nieuwe amfibiepoelen tussen Groessen en Loo. Ook zijn er nieuwe nestkasten voor steenuilen, gierzwaluwen, kerkuilen en huismussen geplaatst zodat die voor de aanleg van de nieuwe weg al een nieuw nest vinden. Tot slot zijn er voor de vleermuizen, die eerder nestelden in gebouwen die in de toekomst moeten worden gesloopt, nieuwe vleermuiskasten. Zo wordt ervoor gezorgd dat ook deze diertjes in de toekomst in het gebied kunnen blijven wonen.

Meer nieuws A12/A15: doortrekken knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Onderliggende pagina's