Stremming sluis- en stuwcomplexen Amerongen, Driel en Hagestein

Werkzaamheden

Stremming sluis- en stuwcomplexen Amerongen, Driel en Hagestein

Gepubliceerd op: 12 juni 2019- Laatste update: 12 juni 2019 15:38 uur

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek: Driel, Amerongen en Hagestein. Het overgaan van zowel de sluizen als de stuwen van lokale naar centrale bediening is onderdeel van deze renovatie.

In 2019 zijn hiervoor drie stremmingsperiodes gepland. Stuwcomplex Amerongen is als eerste aan de beurt als onderdeel van het project Nederrrijn en Lek: renovatie stuwensemble.

Per complex moet de scheepvaart rekening houden met een stremming van vier dagen rondom een weekend. Tijdens deze stremmingsperioden is er geen doorvaart mogelijk via het betreffende complex. Schepen varen dan om via de Waal. De stremmingen starten op donderdagavond om 22.00 uur en duren tot en met maandagavond 22.00 uur.

Data stremmingen stuwcomplexen Nederrijn en Lek

Om de overgang naar centrale bediening veilig, gecontroleerd en goed te laten verlopen voor scheepvaart en watermanagement, is het nodig om diverse werkzaamheden uit te voeren bij de Nederrijn en Lek stuwcomplexen. Onder andere worden de systemen aangesloten en uitgebreid getest. Dit doen we in de volgende drie periodes:
  • Complex Amerongen: donderdag 13 juni 2019 tot en met maandag 17 juni 2019
  • Complex Hagestein: donderdag 26 september 2019 tot en met maandag 30 september 2019
  • Complex Driel: donderdag 7 november 2019 tot en met maandag 11 november 2019
De stremmingen zijn rond het weekend gepland om de hinder voor de scheepvaart te minimaliseren. De meest actuele informatie is te vinden op de website Vaarweginformatie.

Centrale bediening stuwcomplexen Nederrijn en Lek

Eind 2019 is het mogelijk om alle drie de complexen vanuit één locatie te bedienen. Dit gebeurt vanuit het nieuwe bediengebouw in Amerongen. De oude bediengebouwen op de complexen in Amerongen en Hagestein worden gesloopt. Het bediengebouw op complex Driel blijft behouden.

Onderliggende pagina's