Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (juni 2019)

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat publiceert meest recente editie inkoopplanning (juni 2019)

Gepubliceerd op: 13 juni 2019- Laatste update: 13 juni 2019 16:15 uur

Rijkswaterstaat publiceert regelmatig de voorgenomen werkzaamheden en aanbestedingen op zijn website. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de wens van de markt om zo vroeg mogelijk op de hoogte te worden gebracht van relevante ontwikkelingen en plannen, zodat zij daarop kunnen anticiperen.

De inkoopplanning van juni 2019 is nu in te zien en daarnaast zijn er nieuwe producten ontwikkeld. Voor een aantal projecten is een factsheet beschikbaar met aanvullende informatie, er is een mutatieoverzicht van GWW-werken groter dan 100 miljoen, een overzicht van GWW-opdrachten per type inkoopsegment en atlas voor prestatiecontracten.

Inkoopplanning Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat streeft ernaar om 3 keer per jaar een geactualiseerde versie van de inkoopplanning te publiceren. De gehele inkoopplanning is beschikbaar als Excel-bestand. Per inkoopdomein is de planning ook als pdf-bestand beschikbaar. De inkoopplanning bevat de voorgenomen opdrachten, deze zijn nog niet aanbesteed. De meest recente editie is nu beschikbaar. De actuele aanbestedingen vindt u op de website TenderNed.

Factsheets

Rijkswaterstaat verbetert stapsgewijs de zogeheten kerninformatie bij GWW-aanbestedingen. Voor een aantal GWW-projecten is er nu een factsheet beschikbaar met kerninformatie. Dit geldt voor de volgende projecten:

  • A27/A12 Ring Utrecht
  • Prestatiecontract Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
  • Prestatiecontract nat Midden-Nederland Noord
  • Zuid-Nederland GOVa 7b: Vaarwegen, onderhoud kunstwerken
  • Variabel onderhoudscontract droog Noord-Nederland
  • Project opwaardering Twentekanalen

Voor het project opwaardering Twentekanalen (ZaakID 31142017) is extra informatie beschikbaar. Dit project was voorheen bekend als ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’. Met deze informatie wil het projectteam, naast de baggerwerkzaamheden, ook het vervangen van damwanden onder de aandacht brengen. De overige factsheets bij de inkoopplanning zijn eveneens te raadplegen in de Publicatiedatabank IenW.

Mutatieoverzicht GWW Werken groter dan € 100 miljoen

Dit document geeft een overzicht van de mutaties tussen de Inkoopplanning februari 2019 en de Inkoopplanning juni 2019 voor GWW-werken groter dan € 100 miljoen.

Opdrachten per type inkoopsegment

Dit document presenteert de inkopen op de Inkoopplanning juni 2019 (tabblad GWW-werken) per type inkoopsegment.

Prestatiecontracten Atlas Droog

De Prestatiecontracten Atlas Droog geeft informatie over Prestatiecontracten op het droge areaal van Rijkswaterstaat. De Atlas biedt meerjarig inzicht in de contracten op het gebied van perceelgrenzen, verwacht jaar van start nieuwe aanbesteding, bijbehorende ZaakID-nummers en legt de link met bijbehorende Inkoopplanning.

Rijksaanbestedingskalender

Rijkswaterstaat verzorgt voor een aantal categorieën de Rijksbrede inkoop. In de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de komende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

Verjongings- en vernieuwingsopgave

Binnen de verjongings- en vernieuwingsopgave zijn 40 bruggen, sluizen en tunnels geselecteerd voor een opknapbeurt. Om marktpartijen een beeld te geven van de projecten die hieruit voortkomen, worden deze geleidelijk in de planning opgenomen. Dat gebeurt zodra informatie over een object vanuit het projectteam beschikbaar is.

Reacties welkom

Rijkswaterstaat probeert marktpartijen zo goed mogelijk te bedienen met informatie over geplande inkoop. Daarom stellen wij reacties op de nieuwe producten zeer op prijs. Wilt u reageren, mail dan naar de afdeling Inkoopplanning

Onderliggende pagina's