Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta werken samen aan vispassage bij gemaal Veneriete

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta werken samen aan vispassage bij gemaal Veneriete

Gepubliceerd op: 27 juni 2019- Laatste update: 27 juni 2019 10:55 uur

Rijkswaterstaat en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor een vispassage bij gemaal Veneriete aan de Kamperzeedijk in Genemuiden. Hier wordt een belangrijke vispassage aangelegd die regionaal water en rijkswater met elkaar verbindt.

Bestuurders Hans Pereboom (WDODelta) en Marije Bosscher (Rijkswaterstaat) onderstrepen met een handdruk de samenwerking voor de aanleg van de vispassage naast gemaal Veneriete aan de Kamperzeedijk.

In Nederland zijn er nog altijd veel obstakels voor vissen om te migreren. Stuwen, sluizen, gemalen en dammen vormen een belemmering voor de vismigratie en beperken vissen zich vrij te bewegen tussen leef- en paaigebieden.

Samenwerking waterschap

Voor gemalen die zijn gelegen tussen het zogeheten hoofdwatersysteem en het regionale watersysteem, zoals gemaal Veneriete, is een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap van belang om de kwaliteit van deze verbindingen te verbeteren. Marije Bosscher (Rijkswaterstaat): ‘Ik ben blij dat we deze overeenkomst sluiten. Het gaat over samenwerken en dat is wat we met elkaar aan het leren zijn. Hoe mooi is het dat ecologen met elkaar leren ervaringen uit te wisselen en dat er steeds meer kennis is en ook meer oplossingen komen voor het vismigratieprobleem.’ Deze vispassages, gelegen op het grensvlak van het werkgebied van Rijkswaterstaat en de waterschappen, verbinden vaak grote gebieden met elkaar. Dit is van groot belang voor de vismigratie en het overleven van vispopulaties op groter schaalniveau.

Verbeteren leefomstandigheden vissen

Om de omstandigheden voor vissen te verbeteren, zijn en worden vanwege de Kaderrichtlijn Water veel maatregelen uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan vispassages, visvriendelijke gemalen en habitatmaatregelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen. Hans Pereboom (WDODelta): 'Samen moeten we ervoor zorgen dat er resultaten komen. Daar waar we gezamenlijke belangen hebben en elkaar vinden, is dit een goed voorbeeld van hoe je dit kunt doen. Met elkaar kom je verder dus daar waar het kan: doen.

Rijkswaterstaat stelt, voor het vispasseerbaar maken van gemalen op de overgang tussen Rijk en regio, een financiële bijdrage beschikbaar en zorgt voor kennisuitwisseling tussen de ecologen van waterschappen en Rijkswaterstaat. De vispassage naast gemaal Veneriete is uiterlijk in december 2021 klaar.

Meer informatie vismigratie

Meer informatie over vismigratie is ook te vinden op de pagina Ruim baan voor vis.

Onderliggende pagina's