Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99); 25-27 juni 2019

Werkzaamheden

Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99); 25-27 juni 2019

Gepubliceerd op: 19 juni 2019- Laatste update: 19 juni 2019 15:49 uur

Rijkswaterstaat voert in de nacht van 25 op 26 juni 2019 onderhoud uit aan de Kooybrug en in de nacht van 26 op 27 juni 2019 aan de Balgzandbrug (N99). De Kooybrug en de Balgzandbrug zijn daarom 1 nacht in beide richtingen afgesloten.

Balgzandbrug in de autoweg N99

Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Lokaal verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder.

Onderhoud Kooybrug en Balgzandbrug 25-27 juni 2019

Rijkswaterstaat laat het zogeheten brugmeubilair schoonmaken, zoals cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. De draaiende delen van de brug worden gesmeerd en visuele inspecties aan het brugmeubilair en brugklep uitgevoerd. Daarnaast vinden er maaiwerkzaamheden plaats.

Afsluitingen en omleidingen N99

De Kooybrug is in beide richtingen afgesloten van dinsdag 25 juni 23.00 uur tot woensdag 26 juni 2019 05.00 uur.
  • Verkeer vanaf de autoweg N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar De Stolpen en de autoweg autoweg N9 richting Den Helder.
  • Verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever.
De Balgzandbrug is in beide richtingen afgesloten van woensdag 26 juni 23.59 uur tot donderdag 27 juni 2019 05.00 uur.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de snelweg A7 richting Den Oever.
  • Verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder.

Parallelbaan autoweg N99: 25-27 juni

De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Beperken hinder onderhoudswerkzaamheden N99

Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in 1 stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats wanneer er minder verkeer op de weg is. Daardoor kunnen de bruggen steeds voor de ochtendspits weer open voor verkeer.

Advies aan weggebruikers van de N99

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Onderliggende pagina's