Grootschalige werkzaamheden aan A7 tussen Boerakker en Marum; 8 juli-30 augustus 2019

Werkzaamheden

Grootschalige werkzaamheden aan A7 tussen Boerakker en Marum; 8 juli-30 augustus 2019

Gepubliceerd op: 27 juni 2019- Laatste update: 27 juni 2019 11:50 uur

Rijkswaterstaat voert van 8 juli tot 30 augustus 2019 grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A7 tussen Boerakker en Marum. Naast asfalteringswerkzaamheden worden 3 duikers onder de autosnelweg vervangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is steeds 1 rijbaan afgesloten.

Het verkeer in beide richtingen gaat over versmalde rijstroken op de andere rijbaan. De werkzaamheden zijn in de zomervakantie om hinder zoveel mogelijk te beperken, toch moet het verkeer rekening houden met een langere reistijd met name in de spitsperiodes.

Wegwerkzaamheden A7 Boerakker-Marum

Het weggedeelte van de snelweg A7 tussen Boerakker en Marum wordt voorzien van nieuw asfalt. Daarnaast worden de vangrails vervangen en aangepast, de bermen en bestaande goten en kolken langs de weg aangepakt en detectielussen hersteld. Ook worden 3 duikers vervangen. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats van 8 juli tot 12 juli 2019 in de nachtelijke uren. De asfalteringswerkzaamheden en het vervangen van de duikers vinden plaats van 12 juli tot en met 25 augustus. Er is dan 1 rijbaan beschikbaar voor het verkeer. Het verkeer in beide richtingen gaat over versmalde rijstroken op de andere rijbaan. Tenslotte vinden er afrondende werkzaamheden plaats van 26 augustus tot 30 augustus, wederom in de nachtelijke uren.

Vervanging duikers

Tussen Boerakker en Marum liggen 3 duikers onder de weg. Deze doorgangen onder de weg verbinden wateren met elkaar. Ze zijn echter aan het einde van hun levensduur, zo bleek na inspectie. Het verwijderen van de oude en het plaatsen van de nieuwe duikers vergt een gedegen voorbereiding en planning. Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden namelijk gewoon gebruikmaken van de A7, weliswaar over versmalde rijstroken.

Grootschalig onderhoud

Als gevolg van slijtage van de asfaltlaag van rijkswegen is het noodzakelijk om eens in de 7 tot 10 jaar grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Aan de hand van een aantal criteria besluit Rijkswaterstaat welke wegdelen moeten worden vernieuwd. Er wordt daarbij onder andere gekeken naar rijspoordiepte en de stroefheid van het asfalt. Ook hebben voegovergangen bij bruggen en viaducten een beperkte levensduur. Rijkswaterstaat werkt daarom voor een goede bereikbaarheid volop aan de weg. Dit betekent dat weggebruikers rekening moeten houden met verkeershinder door de werkzaamheden. Ga goed voorbereid op weg en kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden waar aan de rijkswegen gewerkt wordt.

Onderliggende pagina's