Brug Itteren tijdens renovatie vanaf 8 juli 2019 vier weken afgesloten

Werkzaamheden

Brug Itteren tijdens renovatie vanaf 8 juli 2019 vier weken afgesloten

Gepubliceerd op: 25 juni 2019- Laatste update: 25 juni 2019 10:42 uur

De brug over het Julianakanaal in Itteren wordt 8 juli 2019 voor een periode van vier weken afgesloten. Dit is nodig om de staalplaatconstructie op de brug te renoveren. Ook fietsers en voetgangers kunnen die weken de brug niet gebruiken.

Geluidsoverlast brug Itteren

Brug Itteren is zo’n 85 jaar oud en niet meer berekend op de huidige verkeersbelasting. Om de brug open te houden voor al het verkeer heeft Rijkswaterstaat in 2015 een staalplatenconstructie op het wegdek aangebracht met daarop zogenoemde barriers. De staalplatenconstructie ontlast de betonvloer en de barriers beschermen de zwakke zijkanten van de brug. Door het intensieve gebruik zijn de staalplaten helaas los gaan zitten en hinderlijk gaan klapperen.

Tijdens de afsluiting zal Rijkswaterstaat onder meer de houten balken onder de staalplaten aanpassen en een rubberen laag tussen de balken en de staalplaten aanbrengen. Na deze renovatie zullen de staalplaten minder bewegen en zal de geluidsoverlast aanzienlijk minder zijn. Met het herstel van de staalplatenconstructie kan de brug de komende jaren open blijven voor het verkeer.

Hinder voor al het verkeer

Tijdens de renovatie wordt de brug voor al het verkeer afgesloten. Door het tijdelijk wegvallen van de brugverbinding wordt het verkeer omgeleid over verkeersbrug Limmel. De gemeente Maastricht en Rijkswaterstaat realiseren zich dat brug Itteren voor de dorpen een zeer belangrijke verbinding met de buitenwereld vormt. In overleg met de gemeente Maastricht is gezocht naar verkeersveilige oplossingen, zodat de bereikbaarheid van Itteren en Borgharen gegarandeerd blijft tijdens de afsluiting.

Om de hinder te verminderen en de verkeersveiligheid te waarborgen, worden in de Pasestraat op werkdagen verkeersregelaars ingezet om het vrachtverkeer te begeleiden. Ook zijn parkeerverboden noodzakelijk. De verboden gaan gelden in de Pasestraat, een gedeelte van de Ruyterstraat en in de bocht Geinde - Op de Bosch. In Borgharen geldt dit voor de Adam van Harenstraat. Op de verkeersbrug Limmel worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Aangepaste route openbaar vervoer

Vervoersmaatschappij Arriva heeft haar route aangepast op de renovatie. De haltes tussen brug Itteren en Bunde komen te vervallen tijdens de werkzaamheden. Voor meer informatie over het openbaar vervoer kunt terecht op de website van Arriva.

Verkeerssituatie op de brug

Ook na de renovatie van de staalplatenconstructie blijven de verkeerslichten en de barriers op de brug staan. De stalen platen vormen een tussenoplossing waarmee de brug veilig gebruikt kan worden tot de nieuwe, bredere brug uiterlijk in 2024 wordt opengesteld voor het verkeer.

Meer informatie werkzaamheden

Voor vragen over werkzaamheden kunt u terecht op de pagina Geplande wegwerkzaamheden of bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

UPDATE: de renovatiewerkzaamheden aan Brug Itteren zijn door de extreme hitte in week 30 uitgesteld. Lees in dit nieuwsbericht meer over de vertraging en nieuwe einddatum.

Onderliggende pagina's