Bloeiende bermen voor bijen langs A5 Amsterdam-West

Interview

Bloeiende bermen voor bijen langs A5 Amsterdam-West

Gepubliceerd op: 19 juni 2019- Laatste update: 19 juni 2019 11:09 uur

De Nederlandse wilde bijen worden ernstig bedreigd en dat terwijl bijen cruciaal zijn voor onze voedselvoorziening. In Noord-Holland worden daarom via Nederland Zoemt de komende jaren 134 nieuwe bijenplekken gerealiseerd. Eén van die plekken is een talud langs de Westrandweg A5 in Amsterdam-West.

Langs dit stuk van de snelweg A5 zijn de bermen in het voorjaar van 2019 ingericht om bijen van voedsel te voorzien en nestgelegenheid te bieden. Een bijzonder project voor Noord-Holland, opgestart op initiatief van Flower Power @ Tuinen van West uit Amsterdam. Vanaf nu bloeien in de bermen langs de A5 van februari tot laat in oktober de prachtigste bloemen en struiken. Dat betekent voedsel genoeg voor bijen. Voor nestelende bijen zijn zogenaamde plagplekken (open zanderige plekken) aangelegd.

Bloeiende bermen A5 is uniek project

De inrichting van bloeiende bermen voor bijen langs de A5 is het resultaat van een prachtige samenwerking tussen vrijwilligers, ondernemers, weg- en natuurbeheerders. Flower Power @ Tuinen van West heeft samen met de ondernemersvereniging Tuinen van West (ecologisch beheer), Rijkswaterstaat (wegbeheerder) en Landschap Noord-Holland (ontwerp inrichtingsplan & coördinatie Nederland Zoemt) een project opgezet waarbij de bermen zijn omgetoverd tot zoemende bijenbosjes met plagplekken voor bodem nestelende bijen. Het merendeel van de bijensoorten nestelt namelijk in open zandgronden waar ze voor het nageslacht zorgen. Verschillende vrijwilligers van Flower Power @ Tuinen van West maken jaarlijks de plagplekken voorzichtig vrij van onkruid en zwerfafval zodat bijen hier voldoende ruimte krijgen. Het zou mooi zijn als meer weg- en bermbeheerders dit initiatief volgen zodat zoveel mogelijk bermen langs wegen in Noord-Holland de bijen een fijne ‘bed & breakfast’ bieden.

Voldoende voedsel voor bijen A5 door slimme inrichting

Bij het planten van de bermen langs de A5 is bewust gekozen voor bloeiende soorten planten en struiken vanaf het vroege voorjaar (februari) tot het late najaar (oktober). Zo is er altijd voedsel genoeg voor bijen. Met de bosjes zijn windluwe plekjes gecreëerd waardoor de temperatuur daar iets hoger ligt. Vlinders en wilde bijen gedijen hier goed en vinden zo makkelijker voedsel. En andere zoogdieren en vogels profiteren mee. De bosjes zijn namelijk ook interessant voor muizen, marters, egels en allerlei soorten vogels. Rijkswaterstaat past op deze plek ecologisch bermbeheer toe. Ecologisch beheer en onderhoud hoeft namelijk niet duurder te zijn dan regulier beheer. In de bermen langs de A5 groeit gras dat een keer per jaar werd gemaaid. Nu wordt het sinus maaien toegepast op het gras (gefaseerd maaien op natuurlijke wijze) en staan er bosjes en struiken die eens per 5 jaar worden gesnoeid. Zo kan het ook.

Nederland Zoemt

Het project langs de A5 is financieel mogelijk gemaakt door Nederland Zoemt een project van LandschappenNL, Natuur & Milieu, IVN, Naturalis, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. 80 procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. Het aantal nestplekken voor bijen verdwijnt in rap tempo.

Onderliggende pagina's