Volledige stremming Prinses Beatrixsluis tijdens de weekenden van 8 en 15 juni 2019

Nieuwsbericht

Volledige stremming Prinses Beatrixsluis tijdens de weekenden van 8 en 15 juni 2019

Gepubliceerd op: 27 mei 2019- Laatste update: 27 mei 2019 13:04 uur

De Prinses Beatrixsluis is in 2 weekenden van juni 2019 voor 3 keer 12 uur volledig gestremd. Dit is nodig om ook de laatste sluiskolk aan te sluiten op het nieuwe bediensysteem en om de laatste veiligheidstesten te kunnen doen.

Prinses Beatrixsluis

De stremmingen van de Prinses Beatrixsluis zijn als volgt:

  • van zaterdag 8 juni 08.00 uur tot zaterdag 8 juni 2019 20.00 uur;
  • van zaterdag 15 juni 20.00 uur tot zondag 16 juni 2019 08.00 uur;
  • en van zondag 16 juni 20.00 uur tot maandag 17 juni 2019 08.00 uur.

Testen van het sluissysteem

Sinds het plaatsen van de roldeuren voor de 3e kolk vinden vele testen plaats. Na het in bedrijf gaan van de 3e kolk, is kolk 2 gerenoveerd en ook aangesloten op het nieuwe bediensysteem. Nu is het aansluiten van kolk 1 aan de beurt. Om alle systemen in elkaar te laten integreren en om de integrale testen van het volledige systeem te kunnen doen, zijn totale stremmingen van alle 3 de kolken tegelijk niet te voorkomen.

Verdeling stremmingen Prinses Beatrixsluis

Over de verdeling van deze zogeheten vierkante stremmingen over 2 weekenden hebben Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk overleg gevoerd met de Koninklijke BLN Schuttevaer, de brancheorganisatie van en voor de binnenvaart. Bij uitloop van de nog voorafgaande testen en werkzaamheden kan het een en ander nog doorschuiven. Daarom zijn er ook reserveweekenden gepland. Tijdens de vierkante stremmingen moeten schippers omvaren via de Lek naar Wijk bij Duurstede en daar het Amsterdam-Rijnkanaal op. Naar verwachting zijn schepen 2 uur langer onderweg.

Renovatie kolk 1 (westkolk) gestart op maandag 6 mei 2019

Behalve de vierkante stremmingen, zijn er ook momenten dat 2 van de 3 kolken gestremd zijn. In onderstaande tabel staan ze allemaal op een rij, inclusief de reserveweekenden voor de vierkante stremmingen.

PlanningKolk(en) gestremdKolk(en) beschikbaarWerkzaamheden
Zaterdag 1 juni 2019 van 20.00 tot 24.00 uur (4 uur)1 en 32Plaatsen afsluitschot
Zondag 2 juni 2019 20.00 tot 22.00 uur (2 uur)1 en 32Inspectie afsluitschot
Zaterdag 8 juni 2019 08.00 uur tot zaterdag 8 juni 2019 20.00 uur (12 uur)1, 2 en 33Afrondende werkzaamheden kolk 2, renovatie kolk 1
Zondag 19 mei 2019 08.00 uur tot zondag 19 mei 2019 16.00 uur (8 uur)1 en 2-Veiligheidstests
Zaterdag 15 juni 2019 20.00 uur tot zondag 16 juni 2019 08.00 uur (12 uur)1, 2 en 3-Aansluiten kolk 1 op nieuw bediensysteem, testen energievoorziening, aansluiten noodstroomaggregaat
Zondag 16 juni 2019 08.00 uur tot zondag 16 juni 2019 20.00 uur (12 uur)1 en 23Sloop restant oud bediengebouw
Zondag 16 juni 2019 20.00 uur tot maandag 17 juni 2019 08.00 uur (12 uur)1, 2 en 3-Aansluiten kolk 1 op nieuw bediensysteem
Zaterdag 22 juni 2019 20.00 uur tot zondag 23 juni 2019 08.00 uur (12 uur)1, 2 en 3-Reserveweekend aansluiten kolk 1 op nieuw bediensysteem
Zaterdag 6 juli 2019 20.00 uur tot zondag 7 juli 2019 08.00 uur1, 2 en 3-Reserveweekend aansluiten kolk 1 op nieuw bediensysteem

Behalve bovengenoemde stremmingen is vanwege de renovatie tot en met zondag 18 augustus 2019 doorlopend ofwel kolk 1 ofwel kolk 2 gestremd. Eén tegelijk dus. Naar verwachting geeft dit geen extra wachttijden.

Ontheffing voor grotere schepen benodigd

Tot eind juni 2019 wordt ook het Lekkanaal verder verdiept. Tot dat gereed is kunnen grotere schepen (CEMT-klasse Vb) alleen met een ontheffing tot de 3e kolk worden toegelaten. In het najaar van 2019 zijn alle renovatiewerkzaamheden afgerond en zijn alle 3 de kolken permanent in gebruik.

Onderliggende pagina's