Samen Wegwerken vraagt aandacht voor veiligheid bij onderhoud A32 en maaiwerkzaamheden

Nieuwsbericht

Samen Wegwerken vraagt aandacht voor veiligheid bij onderhoud A32 en maaiwerkzaamheden

Gepubliceerd op: 16 mei 2019- Laatste update: 16 mei 2019 13:43 uur

De veiligheid voor de wegwerkers en weggebruikers is bij de keuze van de uitvoering van het onderhoud op de snelweg A32 van 17 tot en met 20 mei 2019 een belangrijk aandachtspunt geweest. Hiervoor is in het afgelopen jaar via de campagne Samen Wegwerken nadrukkelijk aandacht gevraagd. Ook bij maaiwerkzaamheden, die in juni 2019 uitgevoerd worden langs autosnelwegen in Friesland, staat veiligheid voorop.

Onderhoudswerkzaamheden A32

Van 17 tot en met 20 mei 2019 voert Rijkswaterstaat grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A32 tussen Leeuwarden en Heerenveen. Bij Rijkswaterstaat en de aannemer staat veiligheid hoog in het vaandel. Om die reden is er, mede om de hinder voor het verkeer te beperken, na afweging van alle mogelijkheden om het werk uit te voeren, voor gekozen om de weg geheel af te sluiten en het verkeer veilig om te leiden.

Maaiwerkzaamheden snelwegen Friesland

Rijkswaterstaat voert in de periode van 3 juni tot en met 30 juni 2019 maaiwerkzaamheden uit langs de autosnelwegen in Friesland. Het betreft de snelweg A7, de snelweg A32 en de snelweg A31. Ook de goten en de viaducten worden onkruidvrij gemaakt. Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van deze werkzaamheden, naast het beperken van de hinder voor het verkeer. Het werk wordt daarom vooral ’s nachts uitgevoerd. Er wordt gewerkt met een rijdende afzetting. Werkzaamheden waarbij de rijdende afzetting noodzakelijk is, vragen van de weggebruiker extra aandacht. Het wegverkeer moet langs de rijdende afzetting met een veilige snelheid rijden. Voor de veiligheid van de wegwerkers en de weggebruikers is het van belang dat weggebruikers zich houden aan de aangegeven regels.

Campagne Samen Wegwerken

Vanaf begin 2018 zijn Rijkswaterstaat, de drie noordelijke provincies, de politie en het Openbaar Ministerie, samen met brancheorganisaties Bouwend Nederland, MKB INFRA, CUMELA Nederland en TLN bezig geweest met het nadrukkelijk vragen van aandacht voor een betere veiligheid bij wegwerkzaamheden. Op diverse manieren zijn zowel de wegwerkers als de weggebruikers daarbij betrokken. Eind 2018 is dat onder meer gedaan door radiospotjes op de regionale omroepen, door reclame op de achterkant van vrachtwagens en bij tankstations. Bedrijven in de wegenbouw ontvangen gratis campagnemateriaal, zoals flyerpennen met de tien belangrijkste tips voor veilig werken. Eerder zijn groepen wegwerkers, die hun taak veilig uitvoerden, beloond met zonnebrandcrème.

Gevaarlijke situaties werkzaamheden

Maar we zijn er nog niet. Wegwerkers geven aan dat ze zich soms nog steeds niet veilig voelen tijdens het werken aan de wegen in Noord-Nederland. Er ontstaan nog regelmatig gevaarlijke en ongewenste situaties bij werkzaamheden door onveilig en onverstandig verkeersgedrag van weggebruikers. Er zijn nog steeds weggebruikers die bijvoorbeeld nog altijd te hard langs de werkzaamheden rijden. Opdrachtgevers zoals de provincies en Rijkswaterstaat doen al veel om de onveiligheid zo veel mogelijk te minimaliseren. Bijvoorbeeld door wegen zo kort mogelijk af te sluiten en/of door 's avonds en ’s nachts te werken.

Meer informatie veiligheid en onderhoud

Kijk voor meer informatie over de campagne Samen Wegwerken op de website Rijkswegen Noord-Nederland of de Facebookpagina Samen Wegwerken. Voor vragen over werkzaamheden kunt u terecht op de Pagina Geplande wegwerkzaamheden of bellen met de gratis informatielijn: 0800-8002.

Onderliggende pagina's