Rijkswaterstaat kiest voor zeewaartse dijkversterking Vlieland

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat kiest voor zeewaartse dijkversterking Vlieland

Gepubliceerd op: 15 mei 2019- Laatste update: 15 mei 2019 09:16 uur

Rijkswaterstaat kiest er voor om de Waddenzeedijk op Vlieland zeewaarts te versterken. Dit voorkeursalternatief sluit goed aan bij de wens van veel omwonenden, zoals een groene uitstraling en geen verdere verhoging van de dijk.

Waddenzeedijk Vlieland

Deze robuuste, toekomstbestendige en betrouwbare oplossing moet het Friese Waddeneiland de komende decennia beschermen tegen overstromingen. De werkzaamheden aan de Waddenzeedijk op Vlieland zijn naar verwachting in 2021 afgerond.

Voorkeursalternatief dijkversterking

Met het zetten van haar handtekening heeft Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, officieel gekozen voor het voorkeursalternatief van de dijkversterking op Vlieland. Door het aanpassen van het talud en het gebruik van stevigere stenen worden de gevolgen van de zeespiegelstijging opgevangen. Het ophogen van de dijk is dan niet nodig. Op het ondertalud komt zetsteen en daarnaast wordt de helling van het binnentalud minder steil. Op de bovenloop van de dijk wordt gras aangebracht. Aan de buitenzijde van de nieuwe dijk wordt nog een berm aangebracht met een fiets- en wandelpad.

Om tot deze keuze te kunnen komen is uitgebreid onderzoek verricht en overleg gevoerd met omwonenden en partners zoals de gemeente Vlieland, het Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân.

Uitwerking plannen dijkversterking

Het gekozen alternatief wordt nu verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Ook in deze fase van het project worden de bewoners, bestuurlijke partners en andere belanghebbenden betrokken en geïnformeerd. De gedetailleerde uitwerking van het plan wordt aan het einde van dit jaar ter visie gelegd. Dit wil zeggen dat iedereen het plan kan lezen en erop kan reageren door een zogeheten zienswijze in te dienen.

De werkzaamheden starten naar verwachting in 2021 en zullen enkele maanden duren. De dijk op Vlieland is dan weer voor 50 jaar robuust en veilig.

Nederland beschermd tegen water

De versterking van de dijk op Vlieland is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarbij Rijkswaterstaat meer dan 1.100 km dijken en bijna 500 sluizen en gemalen tot 2028 aanpakt om Nederland ook in de toekomst tegen het water te beschermen.

Onderliggende pagina's